W dniach 18-23 kwietnia biblioteka będzie zamknięta.

W dniach 25-30 kwietnia biblioteka będzie otwarta w godz. 9.00-16.00.

Nowości

Popularne

Słownik Lindego

Słownik Języka Polskiego Samuela B. LindegoJednym z najcenniejszych dzieł znajdujących się w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej jest pierwsze wydanie (1807-1814) Słownika Języka Polskiego stworzonego przez Samuela Bogumiła Lindego.

Samuel Bogumił Linde pochodził ze zniemczonej szwedzkiej rodziny mieszkającej w Toruniu. Urodził się w 1771 r. w Toruniu. Uczył się w toruńskim Gimnazjum Akademickim, a następnie studiował teologię i filozofię w Lipsku. Po studiach pozostał w Lipsku pracując jako lektor języka polskiego. Podjął w tym czasie współpracę z przebywającymi na emigracji zwolennikami obalonej Konstytucji 3 maja. Podczas insurekcji kościuszkowskiej przebywał w Warszawie, a po jej upadku przeniósł się do Wiednia zostając osobistym sekretarzem hr. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. To właśnie Ossoliński zaakceptował i wsparł pomysł stworzenia słownika języka polskiego. Linde rozpoczął dzieło od gromadzenia informacji bibliograficznych i robienia wypisów z książek. Wraz z Ossolińskim pozyskiwali polskie druki odwiedzając w Galicji dworki, klasztory oraz kupując je u księgarzy. Księgozbiór ten stał się z czasem podstawą Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (po II wojnie przeniesionej do Wrocławia).

Poprawiony (niedziela, 16 października 2016 06:33)

Więcej…

 

FIDES et ACTIO. Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne

W dniach 18-20. kwietnia 2013 roku w auli Centrum Dialogu odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne "FIDES ET ACTIO. OD WIARY DO EWANGELIZACJI" organizowane przez Wydział Teologiczny UMK. Było ono poświęcone teologii wiary i obejmie refleksję nad biblijnym rozumieniem wiary, jej systematyzacje w historii teologii oraz wyzwania pastoralne. Tematyka sympozjum wpisała się zarazem w przeżywany w Kościele Katolickim Rok Wiary.

Była to zatem okazja do pogłębionego spojrzenia na wiarę, która stanowi fundament chrześcijańskiej moralności (actio) i nie może zostać zawężona to jednowymiarowego ujęcia. Organizatorzy świadomie nawiązali do tytułu jednej z książek o. Wojciecha Giertycha OP (Fides et actio), Teologa Domu Papieskiego i również jednego z Prelegentów, aby zwrócić uwagę na imperatyw rozwijania i przekazywania daru wiary, który wprowadza na drogi nowej ewangelizacji. Każdy z trzech dni sympozjum miał swój temat przewodni. W czwartek mówiono o wierze – czym ona jest. W piątek – o wzroście wiary, zaś sobota była poświęcona tematowi ewangelizacji.

Poprawiony (piątek, 17 maja 2013 21:12)

Więcej…

 

Umowa z biblioteką UMK

W dniu 10 grudnia 2010 r. została zawarta umowa o współpracy między Biblioteką Diecezjalną a Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu w zakresie obsługi systemu bibliotecznego HORIZON. Na mocy umowy Biblioteka Diecezjalna będzie korzystała ze stosowanego na UMK bibliotecznego systemu komputerowego. Po wprowadzeniu umowy w życie wszystkie nowe książki będą katalogowane już w tym systemie, w formacie zgodnym z najnowszymi światowymi standardami bibliotecznymi, a katalog naszej biblioteki będzie dostępny on-line.

Poprawiony (poniedziałek, 13 grudnia 2010 10:56)

Więcej…

 

Konferencja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w Centrum Dialogu odbyła się konferencja przygotowana przez Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu pt.: "Dydaktyka języków obcych w świetle badań nad mózgiem. W poszukiwaniu nowych metod nauczania”

Celem konferencji była dyskusja na temat obecnej kondycji nauczania języków obcych w Polsce, a także wskazanie możliwych kierunków zmian. W części plenarnej wystąpili zaproszeni prelegenci z Warszawy i Torunia.

Poprawiony (sobota, 20 kwietnia 2013 08:46)

Więcej…

 

Czytelnicy

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:

  • Księża diecezji toruńskiej oraz zakonnicy i zakonnice pracujące na terenie diecezji
  • Klerycy Wyższego Seminarium Duchowego w Toruniu
  • Katecheci z terenu diecezji toruńskiej
  • Studenci UMK
  • Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • Studenci Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej
  • Wierni świeccy z diecezji toruńskiej

W czytelni (na miejscu) mogą ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej korzystać wszyscy zainteresowani.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń