Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Wszystkie spotkania które miały się odbyć w Centrum Dialogu są odwołane.

Nowości

Popularne

Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji LokalnejFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowała w Centrum Dialogu w dniu 22 maja 2013 r. Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Było to zebranie inaugurujące regularne spotkania tego Forum, podczas którego przyjęto jednogłośnie regulamin, wybrano zarząd oraz uchwalono wysokość kwartalnej składki członkowskiej.

Część merytoryczna spotkania, którą prowadził biegły rewident – Pan Artur Raciński poświęcona była problematyce skonsolidowanego bilansu JST.

Poprawiony (wtorek, 04 czerwca 2013 10:14)

Więcej…

 

Bibliografia Nauk Teologicznych

Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES" podpisały 25 października 2010 r. list intencyjny w sprawie utworzenia Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych. Bibliografia rejestrować będzie zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne.

Bibliografia powstanie w oparciu o przekazywane przez Bibliotekę Narodową opisy bibliograficzne tworzone w Zakładzie Bibliografii Zawartości Czasopism BN, a udostępniana będzie nieodpłatnie w Internecie z serwera Federacji "FIDES".

Poprawiony (niedziela, 21 listopada 2010 14:22)

Więcej…

 

Seminaria o ochronie środowiska

Logo SIMPStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Sekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, organizuje w Centrum Dialogu cykl bezpłatnych szkoleń oraz seminariów na tematy związane z ochroną środowiska. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki przede wszystkim poprzez popularyzowanie osiągnięć naukowych i technicznych, szczególnie w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Seminaria będą odbywały się raz w miesiącu, w piątki godzinach 1430- 1630. Aktualnie zaplanowane są następujące tematy:

Więcej…

 

Biblioteki cyfrowe

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - projekt Uniwersytetu Gdańskiego; arcydzieła literatury polskiej; kultura i literatura Pomorza Gdańskiego; przewodnik literacki; poradnia literacka.

Staropolska On-line - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku, przekłady, wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

Opoka czytelnia - biblioteka wirtualna serwisu katolickiego Opoka - ok. 5 tys. tekstów z teologii, filozofii i innych nauk.

Księgozbiór wirtualny federacji FIDES - Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji oraz utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny, dziedzictwa kulturowego, regionalia i muzykalia.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa - MBC gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski, zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - KPBC jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Pragnie udostępnić w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Chce w ten sposób zaprezentować dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - FBC jest etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.

Poprawiony (czwartek, 07 stycznia 2016 08:43)

 

Międzydiecezjalna konferencja Akcji Katolickiej

Akcja KatolickaW sobotę 18 maja 2013 r. Centrum Dialogu gościło członków i sympatyków Akcji Katolickiej na międzydiecezjalnej konferencji pt. "Wiara i czyn".

Relacja z konferencji zamieszczona na stronie Akcji Katolickiej:

18 maja w Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się konferencja międzydiecezjalna z udziałem zaproszonych gości z diecezji bydgoskiej, kaliskiej i warmińskiej. Po przywitaniu uczestników konferencji przez prezes Zarządu DIAK Lidię Gliwę, głos zabrał diecezjalny asystent kościelny ks. dr hab. Wiesław Łużyński, który przywołał słowa bł. Jana Pawła II mówiące o syntezie kultury i wiary oraz o tym, że wiara musi być zauważana w etosie życia społecznego. Przypomniał, że religia jest elementem dynamizującym kulturę i że wartości Ewangelii legły u podstaw chrześcijańskiej kultury Europy, o czym obecnie wiele osób stara się zapominać.

Poprawiony (wtorek, 28 maja 2013 13:56)

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń