Nowości

Popularne

Wygląd architektoniczny Centrum Dialogu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć pokazujących wygląd zewnętrzny Centrum Dialogu. Warto zwrócić uwagę na ciekawe dopasowanie nowoczesnych form architektonicznych, do dominującej w tej części ul. Sienkiewicza zabudowy, pochodzącej z początku XX w.

Poprawiony (poniedziałek, 06 listopada 2017 19:59)

Więcej…

 

Nowe godziny otwarcia biblioteki

Od 1 października 2012 r. wprowadzamy nowe godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 11.00 - 18.00
Środa: 9.00 - 16.00
Czwartek: 11.00 - 18.00
Piątek: 9.00 - 14.00

Poprawiony (środa, 31 października 2012 14:08)

Więcej…

 

Regulamin korzystania z komputerów w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu

1. Komputery dostępne dla użytkowników mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
2. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane wyłącznie w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
3. Obowiązuje całkowity zakaz tworzenia, przeglądania, gromadzenia i publikowania materiałów zawierających treści o charakterze obscenicznym, rasistowskim, obelżywym lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania jakichkolwiek innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
5. Aby skorzystać z komputera należy wpisać do zeszytu odwiedzin imię i nazwisko czytelnika. Podczas pracy należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
6. Bibliotekarz i administrator sieci ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
7. Wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu. Centrum Dialogu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej pracy programu lub sprzętu.
8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania sprzętu.
9. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach oraz usunąć je z dysku komputera. Centrum Dialogu nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
10. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem z komputerów można zgłaszać ustnie lub pisemnie bibliotekarzowi dyżurnemu
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji dyrekcji Centrum Dialogu.

Wicedyrektor Centrum Dialogu
Ks. Bogusław Dygdała

Toruń, 3 września 2012 r.


Poprawiony (środa, 31 października 2012 10:18)

 

Katalog Biblioteki Diecezjalnej on-line

Katalog UMK »

Katalog naszej biblioteki jest włączony do katalogu Biblioteki UMK. Można więc wyszukiwać pozycje w katalogu UMK, a w wynikach będą uwzględnione one jako jedna z lokalizacji - jak poniżej:

katalog

Wszystkie dostępne u nas książki mają status "nieznany systemowi", co jest związane z tym, iż nie prowadzimy jeszcze wypożyczania elektronicznego. Dostępność książek trzeba więc sprawdzić telefonicznie lub też osobiście w Bibliotece.

Chcąc wyszukać tylko pozycje znajdujące się w naszej bibliotece, należy w katalogu Biblioteki UMK wejść w wyszukiwanie zaawansowane - jak poniżej:

i ograniczyć wyszukiwanie jedynie do "Lokalizacja: Centrum Dialogu w Toruniu":

W wynikach wyszukiwania zostaną wtedy uwzględnione tylko pozycje znajdujące się w Bibliotece Diecezjalnej.

Do końca 2015 r. skatalogowanych zostało w naszej bibliotece ponad 53 tys. woluminów.

 

Wakacyjne nabytki biblioteki

Książki zakupione przez bibliotekę w okresie wakacji 2012 r.

  1. J. Ratzinger, Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości, Opera Omnia T. XII, Lublin 2012
  2. Khan Gabriele Mendel, Islam, Warszawa 2010
  3. I. Kania, Opowieści Zoharu. O kabale i Zoharze, Tyniec 2012
  4. S. Luzzati, R. Rocca, Judaizm. Leksykon religii, Warszawa 2011
  5. Apoftegmaty Ojców Pustyni, red. M. Starowieyski, t.1-3, Tyniec 2010-2012
  6. M. Ogórek, Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku, Kraków 2012
  7. R. Vesner, Kim są amisze?, Warszawa 2012
  8. C. Nicoletta, Buddyzm, Warszawa 2010
  9. E. Mataxas, Bonhoeffer. Prawy człowiek i chrześcijanin przeciwko trzeciej rzeszy, Kraków 2012
  10. Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, red. J. Kłaczkow, W. Rozynkowski, Toruń 2012

Poprawiony (niedziela, 30 września 2012 06:46)

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń