Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Nowości

Popularne

Biblioteka

Biblioteka Diecezjalna im. ks. Stanisława Kujota jest agendą diecezjalną i podlega Biskupowi Toruńskiemu. Powołana została dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z dnia 16 sierpnia 1995 r.

Siedziba Biblioteki znajdowała się od chwili utworzenia się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, przez co pełni również funkcję Biblioteki Seminaryjnej.

Księgozbiór Biblioteki początkowo składał się głównie z darów przekazanych na mocy testamentu, kolekcji księży z naszej Diecezji oraz darów od osób świeckich. Dość szybko dokonano selekcji i określono profil gromadzonych zbiorów – wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu filozofii, teologii i innych dyscyplin kościelnych. Zgodnie z tym zakresem zaczęto zakupywać nowe pozycje (co roku kupowanych jest ok. 800 książek) oraz podjęto stałą prenumeratę kilkunastu periodyków teologicznych. Wcześniejsze zbiory są systematycznie uzupełniane o pozycje przekazywane z prywatnego księgozbioru ks. bpa Andrzeja Suskiego, a także dary otrzymane z Belgii dzięki pośrednictwu ks. prof. Marka Starowieyskiego oraz z Rzymu przy wsparciu ks. Sławomira Odera. Będą tworzyć razem znaczy zasób pozycji polskich i obcojęzycznych dotyczących różnych działów religioznawstwa i teologii.

Więcej…

 

Nabytki - X 2011

Książki zakupione i otrzymane przez bibliotekę w październiku 2011

 1. Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny, pod red. Z. Wanata, Toruń 2011
 2. Feuerzeug Christlicher Andacht, Toruń 2011 - Toruńska kopia faksymilowa modlitewnika księżnej Doroty z 1536 r.
 3. Sacrada Biblia. Commentario, Navarra 2010
 4. D. Iwański, Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen), Toruń 2011
 5. Atanazy Wielki, O dekretach soboru nicejskiego. O wypowiedziach Dionizego, Kraków 2011
 6. Jan Damasceński, Dialektyka albo rozdziały filozoficzne, Kraków 2011
 7. J. Życiński, Świat matematyki i jej materialnych cieni, Kraków 2011
 8. P. Żylicz, Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010
 9. J. Bouflet, Historia cudów od średniowiecza do dziś, Warszawa 2011
 10. G. Ramos-Poqui, Techniki malowania ikon, Warszawa 2011
 11. Zawierzyć sercu Jezusa, Kraków 2011
 12. J.-M. Bot, Czyściec brama do pełni życia, Poznań 2011
 13. M. Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2011
 14. Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, Warszawa 2011
 15. Paulina Jaricot, Historia mojego życia. Autobiografia duchowa założycielki żywego różańca, Kraków 2011
 16. Jan Paweł II, O walce duchowej, op. M. Czekański, Kraków 2011
 17. A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegard, Kęty 2011
 18. B. McGinn, Doktorzy kościoła, Kraków 2011
 19. L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 2011
 20. V. Hriberihg-Körber, Katolicyzm. Praktyczny przewodnik, Poznań 2011
 21. S. Batzdorff, Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej, Poznań 2011
 22. E. Voegelin, Od oświecenia do rewolucji, Warszawa 2011

Poprawiony (piątek, 28 października 2011 12:56)

Więcej…

 

Nabytki - I 2011

W styczniu 2011 r. Biblioteka Diecezjalna Zakupiła nowości książkowe następujących wydawnictw:

 • Wydawnictwo WAM - 14 pozycji
 • Wydawnictwo Karmelitów Bosych - 1 pozycja
 • Wydawnictwo "Esprit" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo św. Stanisława BM - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Więź - 3 pozycje
 • Wydawnictwo Jedność - 2 pozycje
 • Wydawnictwo "M" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo "Wektory" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo Marek Derewiecki - 3 pozycje
 • Wydawnictwo Naukowe UMK - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Neriton - 2 pozycje
 • Wydawnictwo PAX - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Salwator - 3 pozycje
 • Wydawnictwo "Święty Wojciech" - 1 pozycja
 • Inne wydawnictwa - 28 pozycji

Poprawiony (poniedziałek, 24 stycznia 2011 10:03)

Więcej…

 

Nabytki - V 2012

Książki zakupione przez Bibliotekę w maju 2012 r.

 1. L. Rooney, R. Faricy, Jak rozmawiać z Bogiem, Kraków 2012
 2. Trudne fragmenty Biblii, Warszawa 2011
 3. S. Grygiel, Jestem, więc modlę się, Poznań 2012
 4. J. Nastalska-Wiśnicka, Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X-XIV w.), Lublin 2011
 5. J. Gauthier, Modlitwa chrześcijańska. Praktyczny przewodnik, Poznań 2012
 6. M. Tomaszewski, Albert Marvelli. Pełnia życia, Poznań 2012
 7. A. Draguła, Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, Warszawa 2012
 8. J. Marecki, L. Rotter, Relikwie - leksykon, Kraków 2012
 9. M. Chojnacki, Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i eucharystia według świętego Barnarda z Clairvaux, Tyniec 2012
 10. W. Giertych, Fides et actio, Warszawa 2012
 11. H. Bergson, Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha, Kraków 2012
 12. J. Nagórny, Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, Lublin 2012
 13. A. Świeżyński, Filozofia cudu, Warszawa 2012
 14. Filozofia religii, pod red. S. Janeczka, Lublin 2012
 15. M. Grabowski, Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Toruń 2012

Poprawiony (środa, 31 października 2012 14:09)

Więcej…

 

Nabytki - VI 2013

Książki zakupione przez Bibliotekę w czerwcu 2013 r.

 1. Orygenes, Homilia o księdze kapłańskiej, Kraków 2013
 2. Bracha Krzysztof, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae, Warszawa 2013
 3. Krakowiak Czesław, Sakramenty w życiu chrześcijanina, Lublin 2013
 4. W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ślipko-Tischner-Styczeń, pod red. Piotra Duchlińskiego, Kraków 2013
 5. Lewalski Krzysztof, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim, Toruń 2013
 6. Wróbel Mirosław, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin 2013
 7. Antonio Possevina SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, Kraków 2013

Poprawiony (czwartek, 20 czerwca 2013 08:58)

Więcej…

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń