W związku z aktualną sytuacją epidemiczną biblioteka została tymczasowo ZAMKNIĘTA.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Nowości

Popularne

Nabytki - I 2011

W styczniu 2011 r. Biblioteka Diecezjalna Zakupiła nowości książkowe następujących wydawnictw:

 • Wydawnictwo WAM - 14 pozycji
 • Wydawnictwo Karmelitów Bosych - 1 pozycja
 • Wydawnictwo "Esprit" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo św. Stanisława BM - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Więź - 3 pozycje
 • Wydawnictwo Jedność - 2 pozycje
 • Wydawnictwo "M" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo "Wektory" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo Marek Derewiecki - 3 pozycje
 • Wydawnictwo Naukowe UMK - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Neriton - 2 pozycje
 • Wydawnictwo PAX - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Salwator - 3 pozycje
 • Wydawnictwo "Święty Wojciech" - 1 pozycja
 • Inne wydawnictwa - 28 pozycji

Poprawiony (poniedziałek, 24 stycznia 2011 10:03)

Więcej…

 

Nabytki - V 2012

Książki zakupione przez Bibliotekę w maju 2012 r.

 1. L. Rooney, R. Faricy, Jak rozmawiać z Bogiem, Kraków 2012
 2. Trudne fragmenty Biblii, Warszawa 2011
 3. S. Grygiel, Jestem, więc modlę się, Poznań 2012
 4. J. Nastalska-Wiśnicka, Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X-XIV w.), Lublin 2011
 5. J. Gauthier, Modlitwa chrześcijańska. Praktyczny przewodnik, Poznań 2012
 6. M. Tomaszewski, Albert Marvelli. Pełnia życia, Poznań 2012
 7. A. Draguła, Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, Warszawa 2012
 8. J. Marecki, L. Rotter, Relikwie - leksykon, Kraków 2012
 9. M. Chojnacki, Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i eucharystia według świętego Barnarda z Clairvaux, Tyniec 2012
 10. W. Giertych, Fides et actio, Warszawa 2012
 11. H. Bergson, Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha, Kraków 2012
 12. J. Nagórny, Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, Lublin 2012
 13. A. Świeżyński, Filozofia cudu, Warszawa 2012
 14. Filozofia religii, pod red. S. Janeczka, Lublin 2012
 15. M. Grabowski, Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Toruń 2012

Poprawiony (środa, 31 października 2012 14:09)

Więcej…

 

Nabytki - VI 2013

Książki zakupione przez Bibliotekę w czerwcu 2013 r.

 1. Orygenes, Homilia o księdze kapłańskiej, Kraków 2013
 2. Bracha Krzysztof, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae, Warszawa 2013
 3. Krakowiak Czesław, Sakramenty w życiu chrześcijanina, Lublin 2013
 4. W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ślipko-Tischner-Styczeń, pod red. Piotra Duchlińskiego, Kraków 2013
 5. Lewalski Krzysztof, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim, Toruń 2013
 6. Wróbel Mirosław, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin 2013
 7. Antonio Possevina SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, Kraków 2013

Poprawiony (czwartek, 20 czerwca 2013 08:58)

Więcej…

 

Nabytki - V 2013

Książki zakupione przez Bibliotekę w maju 2013 r.

 1. Danuta Piekarz, Apokalipsa Przesłanie na nasze czasy, Kraków 2013
 2. Zygmunt Zieliński, Benedykt XVI - nauczyciel i pielgrzym, Warszawa 2013
 3. Michał Heller, G. Brotti, Bóg i Nauka, Kraków 2013
 4. Muszyński Henryk, Jeden jest nasz Pan i Mistrz, Pelplin 2013
 5. Benedykt XVI. Próba podsumowania pontyfikatu, Radzymin 2013
 6. Flis Jerzy, Kotovich Yury, Rengiel Marek, Charyzmat franciszkański w interpretacji ostatnich papieży, Kraków 2013
 7. Torno Armano, Chiara Lubich Życie i dzieło, Poznań 2013
 8. Cammilleri Rino, Czy Bóg jest katolikiem?, Kraków 2013

Poprawiony (wtorek, 18 czerwca 2013 08:43)

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń