Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Bibliografia Nauk Teologicznych

Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES" podpisały 25 października 2010 r. list intencyjny w sprawie utworzenia Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych. Bibliografia rejestrować będzie zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne.

Bibliografia powstanie w oparciu o przekazywane przez Bibliotekę Narodową opisy bibliograficzne tworzone w Zakładzie Bibliografii Zawartości Czasopism BN, a udostępniana będzie nieodpłatnie w Internecie z serwera Federacji "FIDES".

Do końca 2010 roku BN przekaże Federacji "FIDES" ok. 52 tysiące opisów już istniejących (za lata 1996-2010), natomiast nowotworzone opisy będą przekazywane na bieżąco, w cyklu miesięcznym.

Biblioteki należące do Federacji "FIDES" będą natomiast tworzyć opisy artykułów zawartych w pracach zbiorowych oraz uzupełnią bibliografię zawartości czasopism o lata wcześniejsze i tytuły nieindeksowane przez BN. Ponadto opisy tworzone w Zakładzie Bibliografii Zawartości Czasopism BN, tak jak i pozostałe, będą uzupełniane m.in. o streszczenia (spisy treści) i linki do wersji pełnotekstowych w bibliotekach cyfrowych. Bibliografia udostępniana będzie nieodpłatnie w Internecie z serwera Federacji "FIDES".

Link do nowopowstającej Bibliografii Nauk Teologicznych zostanie oczywiście umieszczony na naszej stronie.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń