Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Sesja o kościele NMP w Toruniu

Kościół WNMPW dniu 1 kwietnia 2014 r. o w Centrum Dialogu odbyła się sesja o kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Okazją do zorganizowania sesji jest zakończenie prac konserwatorskich elewacji kościoła. Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z tego wydarzenia (poniżej).

Kościół Wniebowzięcia NMP należy do najcenniejszych zabytków Torunia. Długoletni brak zabiegów konserwatorskich i prac remontowych negatywnie wpłynęły na stan elewacji oraz dachu kościoła. Fundusze unijne pozyskane w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO” umożliwiły gruntowną renowację zniszczonych elementów. W latach 2010-2013 wykonano konserwację elewacji: północnej, południowej i zachodniej oraz zrealizowano remont dachu (połać północna), obejmujący przegląd i naprawę zdegradowanych elementów konstrukcji więźby oraz wymianę ceramicznego pokrycia historyczną dachówką holenderką.

Wśród zaproszonych gości był m.in. bp toruński Andrzej Suski, wiceprezydent Torunia p. Ludwik Szuba i p. Sławomir Wojdyło z biura Miejskiego Konserwatora zabytków. W części referatowej p. mgr Zbigniew Nawrocki podzielił się refleksją nt. dziejów Kościoła Mariackiego. Jeden z konserwatorów, dr inż. Marek Sitnicki opowiedział o zakresie prac konserwatorskich przy elewacji kościoła, zaś prof. dr hab. Jan Tajchman podjął temat dialog z architekturą gotycką na przykładzie swoich realizacji architektonicznych przy kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP.

Konferencji towarzyszy ekspozycja zdjęć prof. Jana Tajchmana ukazujących zakres wykonanych prac konserwatorskich oraz pokazujących jak nowe obiekty komponują się z gotycką architekturą kościoła.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń