Spotkanie dyrektorów placówek opieki społecznej

Pomoc społeczna - dialogW piątek 5 września 2014 r. gościliśmy w Centrum dyrektorów i kierowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego regionu. Brali oni udział w spotkaniu doradczo-instruktażowym dla ośrodków pomocy społecznej poświęconym budowaniu wizerunku pomocy socjalnej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały zagadnienia związane z otoczeniem instytucji pomocy społecznej, opinią publiczną, kształtowaniem wizerunku instytucji. Ponadto odbyły się także praktyczne ćwiczenia związane z prezentacją, budowaniem informacji dla mediów, postępowaniem w przypadku nierzetelności dziennikarskiej oraz analiza konkretnych przypadków.