Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Jak działa Bóg? Opatrzność Boża w teologii analitycznej

Jak działa Bóg? Opatrzność Boża w teologii analitycznejW dniach 14-16 stycznia 2015 r. odbędzie się w Centrum Dialogu seminarium "Jak działa Bóg? - Opatrzność Boża w teologii analitycznej".
Wstęp wolny, zapraszamy.

Środa – 14.01
16:00 – Mgr Mirosław PRZECHOWSKI (WSD Pelplin): Jak działa Bóg? Refleksje z perspektywy filozofii przyrody - Seminarium z cyklu „Scientia et Fides”. (sala IIA, Wydział Teologiczny)

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Plac Ks. Frelichowskie go 1

17:30 - Przerwa kawowa

18:00 Wprowadzenie: Dr hab. Piotr ROSZAK, Dr Tomasz HUZAREK (UMK): Teologia analityczna: stare wino w nowych bukłakach?

18:30 Wykład Inauguracyjny: Dr Marcin IWANICKI (KUL): Opatrzność a wolność Boga i człowieka

Czwartek – 15.01
9:00-10:30 – Prof. dr José Ramón VILLA R. (Universidad de Navarra): Tomasz z Akwinu o Opatrzności: ujęcie systematyczne

10:30 – Kawa

11:00-12:00 – Prof. dr José Ramón VILLA R. (Universidad de Navarra): Opatrzność Boża w myśli R. Guardiniego: ujęcie antropologiczne

Przerwa kawowa

12:15-13:45 - I Sesja

Dr Michał ZEMBRZUSKI (UKSW): Wiedza Boga o momencie śmierci człowieka w "Ad Bernardum" Tomasza z Akwinu i w tomizmie analitycznym

Dr Krzysztof PILA RZ (UMK): Pomiędzy ludzką wolnością a Opatrznością Bożą

16:00-18:00 – II Sesja

Dr Magdalena CZARNECKA (UMK): Opatrzność Boża w teologii procesu

Damian DOROCKI (UMK): Otwarty teizm - teologiczny „wymysł” czy sensowna propozycja?

Mgr Łukasz PAŁU BICKI (UKSW): Piekło – pustka czy przepełnienie? Problem piekła w filozofii analitycznej

Piątek 16.01
9:00-10:30 – Dr Paweł ROCHMAN (Oxford University): Działanie Boże w świecie: cuda

10:30 – Przerwa kawowa

11:00-12:00 – Dr Paweł ROCHMAN (Oxford University): Opatrzność Boża a święty tekst: czy Objawienie może być dane ludziom w formie ‘księgi’?

12:15-13:45 - III Sesja

Mgr Maciej BOŁKOWIEC (UMK): Czy wolna wola jest wolna? Problem wolności, woli i determinizmu w filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza

Mgr Agnieszka MARACH-ANDRUSZKIEWICZ (UMK): Problem istnienia zła w kontekście Opatrzności Bożej

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń