Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Seminarium o Warsztatach Terapii Zajęciowej

ROPSRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował seminarium upowszechniające projekt pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Seminarium odbyło się w dniu 13 lutego 2015 roku.

Seminarium zostało otwarte przez Panią Dyrektor ROPS w Toruniu, następnie Przemysław Piechocki oraz Malwina Pokrywka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przedstawili założenia projektu oraz produkt finalny. Podczas spotkania zaprezentowały się dwie spółdzielnie socjalne. Liderka Spółdzielni Socjalnej "Aktywni", p.  Karolina Karkus-Kowalska przedstawiła swoją działalność i współpracę z firmą Saint Gobain, natomiast Prezeska Spółdzielni Socjalnej "Wspólny Sukces", p. Ewa Roman w swoim wystąpieniu skupiła się głównie na współpracy spółdzielni z samorządem. Podczas seminarium dyskusja w trakcie, której uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania prelegentom odnośnie funkcjonowania Spółdzielni powstałych przy Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Informacja na stronie ROPS »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń