Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Konferencja dla nauczycieli i pedagogów

metodycyToruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli i Wydawnictwo DIDASKO zapraszają nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wszystkich zainteresowanych na konferencję: "Wypłyń z nimi na głębię. Ograniczenia i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
Prowadząc: Joanna Białobrzeska
DATA: 11 marca 2015 r., 15.30-17.00
MIEJSCE: Centrum Dialogu, Pl. Frelichowskiego 1.

Informacja na stronie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń