Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Radość służby. Bp Álvaro del Portillo (1914-1994)

Foto: archiv.W dniu 16 maja 2015 r. w odbyła się w Centrum Dialogu konferencja naukowa o bł. Alvaro del Portillo. Konferencja omówiła zarówno aspekty biograficzne bł. Alvaro jak i jego duchową spuściznę, nauczanie teologiczne i prawne. Bł. Alvaro pracował w Stolicy Świętej od początku swego pobytu w Rzymie (lata czterdzieste ubiegłego wieku) aż do swojej śmierci.

Przed konferencją o godz. 9.00 odprawiono Msza św. wotywna o bł. Álvaro del Portillo o w kaplicy Wyższego Seminrium Duchownego w Toruniu.

Prelekcje

Foto: archiv.Sama konferencja miała miejsce w pobliskim Centrum Dialogu Jana Pawła II, gdzie o godz. 10 wszystkich przybyłych gości gorąco przywitał ks. prof. Jan Perszon. Po gorącym a krótkim wystąpieniu oddał głos pierwszemu z prelegentów, dr. hab. Pawłowi Skibińskiemu - wykładowcy historii powszechnej XX w. na Uniwersytecie Warszawskim. Dr. Skibiński mówił na temat: Bł. Álvaro del Portillo i św. Jan Paweł II. Historia pewnej przyjaźni.

Kolejny prelegent, ks. dr Ignacy Soler, który poznał bł. Álvaro del Portillo osobiście, mówił na temat: Duchowa spuścizna bł. Álvaro del Portillo.

Foto: archiv.

Jak po każdym odczycie był czas na zadawanie pytań, w związku z czym planowana przerwa na kawę opóźniła się nieco. Podczas niej uczestnicy mogli delektować się wybornymi hiszpańskimi "tapas".

Po przerwie postać Bł. Alvaro del Portillo jako kanonista, jego rolę w procesie erygowania Prałatury personalnej Opus Dei przedstawil ks. dr Jacek Połowianiuk z Politechniki Warszawskiej. Po nim jako ostatni z prelegentów konferencji wystąpił ks. dr Jan Uchwat - ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz wykładowca teologii moralnej i bioetyki. Przedstawił on temat: Alvaro del Portillo jako teolog. Jego rola w Soborze Watykańskim II.

Foto: archiv.

Na zakończenie uczestnicy zobaczyli półgodzinny film biograficzny o bł. Álvaro del Portillo pt. Saxum.

Ostatnią część konferencji moderował ks. prof. Mirosław Mróz - wykładowca toruńskiego uniwersytetu, który zakończył konferencję dziękując wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w niej.

Relacja za portalem opusdei.org

 

 

Alvaro del Portillo

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń