Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Spotkanie katechetów

W sobotę 29 sierpnia odbędzie się w Centrum Dialogu spotkanie dla katechetów z Torunia i okolic.

Plan spotkania:
1. godz. 10.00 - Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa (kaplica seminaryjna)
2. Konferencja I - ks. dr Artur Szymczyk
3. Konferencja II - ks. dr. Jarosław Ciechanowski
4. Komunikaty przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej i doradców metodycznych

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń