Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Regionalne Forum Tutoringu

KPCEN TutoringNauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlicy oraz wszyscy zainteresowani ideą tutoringu spotkali się 7 października 2015 r. w Centrum Dialogu w Toruniu, aby zapoznać się z celami, rodzajami tutoringu oraz poznać przykłady wdrażania go w edukację masową. O tym jak wspomniana metoda pracy z uczniem i edukacja spersonalizowana zmienia życie na lepsze mówił Piotr Czekierda z Collegium Wratislaviense. Forum zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Collegium a przygotowała i poprowadziła je Anna Piątek, konsultantka KPCEN.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń