Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Studia Soborowe

Studia SoboroweW środę 14 października 2015 r. o godz. 17.00 obędzie się w Centrum Dialogu prezentacja i promocja książki „Studia Soborowe” pod redakcją Michała Białkowskiego. To już trzeci tom pionierskiej serii poświęconej Soborowi Watykańskiemu II. Dwa krótkie wykłady wygłoszą: Jego Ekscelencja Archimandryta dr Jan Sergiusz Gajek MIC, zwierzchnik Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego, konsulator Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich i ks. dr hab. Janusz Szulist, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego UMK.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Publikację otwiera przedmowa Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego, który objął patronat nad wydaniem pracy. Inspiracją dla kontynuacji serii poświęconej XXI Soborowi Powszechnemu są zbliżające się rocznice: 50. rocznica „Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich (18 listopada 2015 r.), 50. rocznica ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnych „Gaudium et spes” (7 grudnia 2015 r.) oraz 50. rocznica zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 2015 r.).

W niezwykle obszernym tomie (856 stron) znalazło się ponad dwadzieścia tekstów autorów polskich i zagranicznych. Ważną część książki zajmują artykuły prezentujące sylwetki kolejnych polskich hierarchów – najaktywniejszych uczestników soborowych obrad (arcybiskupa wrocławskiego Bolesława Kominka, biskupa chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego, biskupa łódzkiego Michała Klepacza, biskupa gdańskiego Edmunda Nowickiego i biskupa opolskiego Franciszka Jopa). W kolejnej części poruszono kwestie recepcji Vatianum II w wybranych krajach: Włoszech, Francji, Austrii, Czechosłowacji, Białorusi, Libanie, Japonii, regionie Środkowego Sudanu oraz w Ameryce Łacińskiej. Przesłaniem, które powraca wielokrotnie na kartach książki jest dialog. Otwarcie na drugiego człowieka – jak zgodnie twierdzą autorzy – może jednak nastąpić tylko przy zachowaniu wewnętrznej wolności oraz poszanowaniu tożsamości. Autorzy podejmują analizę tego zjawiska w wymiarze dialogu międzyreligijnego (w szczególności z islamem), jak i wewnątrz rodziny Kościołów chrześcijańskich (ekumenizm). Interesującym elementem książki jest wkładka zdjęciowa zawierająca nie publikowane dotąd zdjęcia, pochodzące z polskich i zagranicznych archiwów kościelnych.

Zdjęcia ze spotkania »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń