Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem książki "Wilczęta"

Spotkanie z Rajskim w Toruniu, książka Wilczęta W dniu 9 października 2015 r. odbyło się spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem książek Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych i Wilczęta 2. Są to wywiady z dziećmi bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego opisujące trudne losy potomków Żołnierzy Wyklętych i ich sytuacji w rzeczywistości PRL-u.

W spotkaniu wzięli udział także: Magdalena Zarzycką-Redwan, urodzona w stalinowskim więzieniu córka Stefanii i Władysława Zarzyckiego którzy byli członkami podziemnej organizacji Wolność i Niezawisłość oraz Romuald Rajs, syn kpt. Romualda Rajsa "Burego”, dowódcy 2. szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK.

Kajetan Rajski Wilczęta Toruń

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń