Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka: Człowiek – czystość i brud

TEKA 2015W dniach 28-29 października w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się III Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka (TEKA). Tematem rozważań podjętym przez organizatorów była czystość i brud w życiu człowieka. Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszego dnia prelegenci przedstawili swoje stanowiska na temat poruszanego przez konferencję problemu. Drugiego dnia obrady odbywały się w grupach tematycznych.

Dziekan Wydziału Teologicznego UMK ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki. przywitał zgromadzonych, prelegentów oraz ekspertów: red. Agatę Puścikowską, ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego i ks. prof. dr. hab. Mirosława Mroza oraz życzył owocnych obrad i dyskusji.

Redaktor Agata Puścikowska poruszyła problem istnienia "porno cywilizacji" i jej destruktywnego wpływu na zycie człowieka. Na przykładzie życia i śmierci bł. Karoliny Kózkówny wykazała, że istnieje wyraźny rozdział dwóch światów: czystości i brudu. Owe dwa światy nie dotyczą sfery tylko cielesnej, ale przede wszystkim duchowej. Brud duchowy prędzej czy później zostanie wyrażony w konkretnych postawach i działaniach. I odwrotnie. Czystość wewnętrzna, duchowa znajduje swoje odbicie w życiu codziennym i w podejmowanych decyzjach.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz skupił sie na omówieniu cnoty czystości i jej przeciwieństwa jakim jest nieczystość. Powołując się na nauczanie św. Tomasza z Akwinu powiedział, że czystość wiąże się z nadaniem ciału właściwej czci, swoistego splendoru, blasku. Czystość wg św. Tomasza jest nieskazitelnością i wiąże się z poczuciem czci. Czystość sprawia, że człowiek staje się godnym chwały i przyciąga innych do takiego sposobu życia, niczym światło. Czystość pozwala bowiem odkryć duchowe piękno człowieka. Przeciwległym biegunem czystości jest zmaza, nieczystość, która jest brakiem światła. Człowiek żyjący w brudzie, zmazie, nieczystości żyje także w strachu przed blaskiem, co może prowadzić do kolejnych złych czynów.

Ks. prof. dr. hab. Waldemar Chrostowski bazując na tekście Księgi Kapłańskiej ze Starego Testamentu zaznaczył, że zwyczajne czynności fizjologiczne człowieka często były obwarowane silną motywacją religijną. Troska o czystość, unikanie brudu miało charakter religijny. W Biblii czystość często jest rozumiana w perspektywie rytualnej. Zwrócił także uwagę, że nieczystość jest czymś, co sprzeciwia się świętości, dlatego musi zostać od niej odcięta.

29 października w ramach konferencji odbyły się spotkania w grupach tematycznych.

Relacja za stroną www.diecezja-torun.pl. Tam też galeria zdjęć z konferencji.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń