Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Gala Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

KSMUroczystość Chrystusa Króla to święto Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W tym roku, podobnie jak i w poprzednim, członkowie KSM z całej diecezji spotkają się w tym dniu (tj. 22 XI 2015 r.) w Centrum Dialogu na swojej uroczystej gali. Podczas spotkania zostaną wyróżnieni ci, którzy szczególnie angażowali się w działalność KSM. Będzie także koncert oraz wybory nowego zarządu diecezjalnego KSM.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń