Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Sesja o Magdalenie Mortęskiej

Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiejW środę 2 grudnia 2015 r. odbyła się sesja poświęcona Magdalenie Mortęskiej (1554-1621) - ksieni chełmińskiej i reformatorce zakonu benedyktynek w Polsce. Tytuł sympozjum: Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej. Konferencja zgromadziła bardzo liczne grono słuchaczy, w tym Benedyktynki z różnych klasztorów w całej Polsce.

Zdjęcia z konferencji »

Relacja na stronie ekai.pl »

Plan:

10.00 – Otwarcie Sympozjum – ks. bp Andrzej Suski
10.30 – Specyfika procesu historycznego na przykładzie procesu ksieni Magdaleny Mortęskiej – ks. dr Sławomir Oder
11.00 – Tajemnica cierpienia i męki Chrystusa w świetle pism Magdaleny Mortęskiej – ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
11.30 – Zreformowana reguła św. Benedykta z deklaracjami jako droga odnowy i odrodzenia zakonu – s. Małgorzata Borkowska OSB
12.00 – Wpływ Magdaleny Mortęskiej na rozwój szkolnictwa katolickiego – prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
12.30 – dyskusja, przerwa
14.00 – Magdalena Mortęska a fundacja klasztoru benedyktynek w Sandomierzu – dr hab. Anna Sztylar
14.30 – Zdolności menadżerskie jednookiej ksieni – dr Żaneta Sztylc
15.00 – Specyfika psalmodii Godzin tradycji benedyktynek w świetle źródeł rękopiśmiennych – prof. dr hab. Czesław Grajewski
15.30 – dyskusja, zakończenie

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń