Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Spotkanie z red. W. Sumlińskim i ks. S. Małkowskim

W sobotę 5 grudnia 2015 r. odbyło się w Centrum Dialogu kolejne spotkanie klubu Nowa Szewska Pasja. Tym razem gośćmi byli dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński i ks. Stanisław Małkowski. Podczas spotkania red. Sumliński przedstawił swoje ustalenia dotyczące uprowadzenia i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, znacząco odbiegające od "oficjalnej" wersji przedstawionej podczas procesu toruńskiego. Cennym uzupełnieniem były wypowiedzi ks. Małkowskiego, duszpasterza Solidarności i przyjaciela ks. Jerzego.

red. Wojciech Sumliński i ks. Stanisław Małkowski

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń