Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Szkolenia dla pracowników opieki społecznej

Szkolenia dla pracowników opieki społecznejW dniach 1 oraz 8 grudnia 2015 r. odbyły się w Centrum Dialogu spotkania doradcze z częścią warsztatową dotyczące budowania wizerunku jednostek pomocy społecznej. Spotkania te były organizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu, a uczestnikami byli pracownicy jednostek pomocy społecznej z terenu Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Spotkania dotyczyły kształtowania wizerunku jednostki pomocy społecznej i zasad współpracy z mediami. Obok zagadnień związanych z opinią publiczną i wykorzystania różnych form komunikacji, odbyły się także zajęcia warsztatowe, które pozwoliły uczestnikom szkoleń udoskonalić umiejętności wystąpień publicznych. Drugi warsztat był poświęcony tworzeniu informacji dla mediów.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń