Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Warsztaty szkoleniowe Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 12 grudnia 2015 r. odbędą się w Centrum Dialogu warsztaty szkoleniowe dla osób chętnych do zaangażowania się w konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „dla Miasta Torunia”. Celem warsztatów jest opracowanie procesu dialogu społecznego wraz z kluczowymi założeniami dla poszczególnych etapów przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. W warsztatach będą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracodawców, organizacji zrzeszających pracodawców, Urzędu Miasta oraz mieszkańców. Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie "IRYS" - Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych we współpracy z Urzędem Miasta Torunia.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń