Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Spotkanie pracowników MOPR

W poniedziałek 14 grudnia 2015 r. odbyło się w Centrum Dialogu spotkanie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. W ramach spotkania dyrekcja MOPR-u przedstawiła wizję pracy socjalnej w kolejnym roku.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń