Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Noworoczne spotkanie Zjednoczonej Prawicy w Toruniu

W piątek 8 stycznia 2016 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie opłatkowo-noworoczne członków i sympatyków Zjednoczonej Prawicy z Torunia i okolic. W spotkaniu, w imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza, udział weźmie ks. kan. prof. dr hab. Dariusz Zagórski - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Oczywiście będą także politycy Zjednoczonej Prawicy: posłowie: Iwona Michałek, Anna Sobecką, Krzysztof Czabański i Jan Ardanowski.

 

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń