Warsztaty na temat starych druków i ich konserwacji

Fides logoFederacja Bibliotek Kościelnych FIDES organizuje w naszej Bibliotece warsztaty na temat starych druków i ich konserwacji. Odbędą się one w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku i zostaną przeprowadzone przez pracowników naukowych Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK, którzy są jednocześnie konserwatorami – praktykami.

Ramowy plan warsztatów:

  • Prof. Elżbieta Jabłońska, „Lepiej zapobiegać niż leczyć". Konserwacja zapobiegawcza zabytkowych księgozbiorów.
  • Dr Joanna Karbowska-Berent, Zagrożenia biologiczne w archiwach i bibliotekach kościelnych – jak diagnozować i zapobiegać
  • Dr Dorota Jutrzenka-Supryn, Profilaktyka konserwatorska – bezpośrednie zabezpieczenie woluminów (pudła, obwoluty, nauka ostrożnego manipulowania zabytkiem)
  • Dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Ocena stanu zachowania i wartościowanie zabytkowych księgozbiorów jako narzędzie pomocne w typowaniu obiektów do konserwacji
  • Dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Współczesne tendencje konserwacji –restauracji zabytkowych kodeksów
  • Dr Dorota Jutrzenka-Supryn, Pozyskiwanie funduszy – przygotowanie i prowadzenie projektów dofinansowanych przez struktury państwowe i samorządowe. Przygotowanie umów na wypożyczenia obiektów na wystawy czasowe
  • Przykłady realizacji wybranych projektów konserwatorskich oraz rodzaje zagrożeń biologicznych na podstawie woluminów z kolekcji Biblioteki Diecezjalnej oraz Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej.

Zdjęcia z warsztatów »