Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Testy kwalifikacyjne do MOPR

MOPRW dniu 14 marca 2016 r. z infrastruktury Centrum Dialogu korzystał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Przeprowadzono w tym dniu testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o pracę w MOPR w związku z uruchamianym programem 500+. Przez nasze pomieszczenia przewinęła się grupa 300 osób.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń