Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Debata o Bydgoskim Przedmieściu

17 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Centrum Dialogu odbędzie się Debata Obywatelska Towarzystwa Miłośników Torunia: Bydgoskie Przedmieście. Dzielnica. Przeszłość i przyszłość.

Joanna Kucharzewska z UMK opowie o dziejach dzielnicy, pokazując jej powstanie i rozwój od średniowiecznych Rybaków po wiek XIX. Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej będzie mówiła o wizji rozwoju Bydgoskiego, jego potencjale inwestycyjnym i walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Adam Popielewski, architekt miasta i dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMT przedstawi sukcesy i porażki architektury na Bydgoskim. Wskaże różne realizacje architektoniczne dzielnicy, które budzą żywe emocje. Miejski konserwator zabytków Mirosława Romaniszyn podejmie trudne kwestie konserwatorskie dzielnicy, zasady ochrony obszaru wpisanego do rejestru zabytków i budynków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Z kolei Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni UMT opowie o rozwoju Parku Miejskiego przy ul. Bydgoskiej i problemach związanych z jego utrzymaniem.

Po tych wystąpieniach przewidziano dyskusję. Serdecznie zapraszamy.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń