Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Forum Skarbników

W poniedziałek 11 lipca 2016 r. odbyło się w Centrum Dialogu Forum Skarbników. Uczestniczyli w nim skarbnicy miast i gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie był organizowane przez Fundację Wspierania Demokracji Lokalnej z Bydgoszczy. Tematem spotkania były nowe obowiązki dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT po wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń