Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Spotkanie dyrektorów szkół

W piątek 26 sierpnia 2016 r. odbyło się w Centrum Dialogu spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora oświaty z dyrektorami szkół z terenu Torunia, Grudziądza i powiatów: toruńskiego grudziądzkiego, golubsko-dobrzyńskiego, brodnickiego, chełmińskiego i wąbrzeskiego. Poświęcone ono było organizacji pracy szkół w nowym roku szkolnym.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń