Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Konferencja "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami"

W piątek 8 czerwca 2018 r. w Centrum Dialogu odbędzie się konferencja Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami. Jest ona organizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UMK oraz Kuratorium Oświaty. Konferencja jest skierowana do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, logopedów, psychologów, pedagogów.

Program

8:00-9:00 REJESTRACJA

9:00-9:20 Część powitalna
- mgr Marek  Gralik  - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
- dr hab. Piotr Petrykowski prof. UMK - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

9:00-11:20 Część wykładowa - O wspomaganiu rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

9:20-9:40 prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski  (Katedra Edukacji Dziecka UMK w Toruniu) Od poczęcia do wychowania. Naturalny i kulturowy wymiar procesu

9:40-10:00  dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW (Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy) Wzorce komunikacji we współpracy z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym

10:00-10:20 prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Katedra Logopedii UMK w Toruniu) Stan zaburzeń mowy u dzieci z przedszkoli i szkół na terenie Torunia

10:20-10:40 mgr Danuta Lauks (Kuratorium Oświaty Delegatura Toruń) Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym przy współpracy z rodzicami w świetle przepisów prawa oświatowego.

10:40-11:00 mgr Sylwia Kalukiewicz - Centralne zburzenia przetwarzania słuchowego -  o systemie wspomagającym - wyniki badań

11:00-11:30 PRZERWA na KAWĘ

11:30-12:30 Część praktyczna - Prezentacja Szkół - wymiana dobrych praktyk

11:30-12:00 Szkoła Podstawowa  nr 3 w Brodnicy

12:00-12:30 Szkoła Podstawowa nr 12 w Grudziądzu

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie organizatora »

---

Relacja z konferencji »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń