Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Konferencja Naukowa „20 lat reformy samorządu terytorialnego – próba ewaluacji”

W czwartek 7 czerwca odbędzie się w Centrum Dialogu konferencja naukowa „20 lat reformy samorządu terytorialnego – próba ewaluacji”. Organizatorem konferencji jest Fundacja Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości we współpracy z Katedrą Myśli Politycznej UMK w Toruniu i Zakładem Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Płocku.

Program obrad:
Godz. 9:15 – otwarcie obrad – wystąpienie prof. dra hab. Witolda Wojdyło
Godz. 9:30 – panel I: Ocena reformy i propozycje korekt
1. dr Robert Gawłowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) - Drugi etap reformy samorządowej w Polsce – próba ewaluacji reformy z perspektywy polityki publicznej
2. prof. dr hab. Stanisław Faliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Powiat jako obszar kooperacji gmin
3. dr Adam Jarosz (Uniwersytet Zielonogórski) - Powiat w Polsce – dysfunkcjonalne rozwiązania i propozycje zmian
4. prof. dr hab. Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Propozycje modernizacji samorządu w polskiej myśli politycznej po 1999 roku
Godz. 11:05 – przerwa kawowa
Godz. 11:20 – panel II: Samorząd terytorialny jako arena sporów politycznych
1. prof. dr hab. Michał Strzelecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Polityczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego po 1989 roku
2. dr Arkadiusz Meller (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie) - Rozwój regionalizmu w ostatnim 20-leciu na przykładzie Ruchu Autonomii Śląska
3. dr Arkadiusz Lewandowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) - Wybory samorządowe w Płocku jako przestrzeń rywalizacji Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości (2002-2014).
4. dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w programach środowisk politycznych. Między teorią a realizacją
Godz. 12:55 – przerwa obiadowa
Godz. 14:00 – panel III: Działalność samorządu terytorialnego w budowaniu
relacji wewnętrznych i zewnętrznych
1. mgr Katarzyna Sopolińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Istota, kierunki i obszary współpracy zagranicznej polskich województw od 1999 roku
2. lic. Paulina Chmielecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Narzędzia promocyjne wykorzystywane przez samorząd terytorialny w kreowaniu wizerunku miasta. Studium przypadku
3. lic. Maciej Stawiski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Jednostki pomocnicze gminy w Toruniu, Gdańsku i Bydgoszczy - studium porównawcze
Godz. 15:15 – przerwa kawowa
Godz. 15:30 – panel IV: Idea wspólnotowa oraz jej wybrane zagrożenia
1. mgr Sylwia Łukasik-Gębska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Między autonomią a przymusem. Czy wnioski z realizacji wybranych wymagań państwa wobec szkół mogą mieć wpływ na kształtowanie lokalnej polityki oświatowej?
2. dr Arkadiusz Fordoński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) - Samorząd terytorialny w Polsce wobec konfliktów światopoglądowych
Godz. 16:30 – podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń