Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Panama - wspomnienia pielgrzymów

W sobotę 2 marca o godz. 16.00 w Centrum Dialogu odbędzie się spotkanie z młodzieżą, która przeżyła Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Na spotkaniu będą  młodzi pielgrzymi pochodzący z terenu całego naszego województwa: z diecezji toruńskiej, bydgoskiej, włocławskiej, gnieźnieńskiej i płockiej, którzy pielgrzymowali pod wspólnym hasłem „Z Kujaw do Panamy”. Dołączyła do nas młodzież z parafii prowadzonych przez oo. redemptorystów z terenu całej Polski.

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Panamie zapraszają swoich krewnych, przyjaciół i wszystkich młodych, którzy tęsknią za takim doświadczeniem przeżycia dwóch tygodni we wspaniałej atmosferze międzynarodowej wspólnoty uczniów Jezusa.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń