Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Diakonia prawdy - konferencja

Pracownia Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym UMK organizuje konferencję nt.:

DIAKONIA PRAWDY
nauka – teologia - przedsiębiorczość

W 20. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Auli UMK w Toruniu i spotkania ze światem uniwersyteckich całej Polski pragniemy zaprosić na konferencję naukową. W 1998 roku ogłoszono encyklikę „Fides et ratio” (1998) św. Jana Pawła II. We wprowadzeniu do tego dokumentu znajdujemy myśl trafnie obrazującą problem naszej konferencji: „Pośród różnych posług, jakie powinien pełnić (Kościół, Uniwersytet, Teologia) dla dobra ludzkości, jedna nań nakłada odpowiedzialność całkiem szczególną: jest to diakonia prawdy. Misja ta z jednej strony włącza społeczność wierzących we wspólny wysiłek, jaki podejmuje ludzkość, aby dotrzeć do prawdy, z drugiej zobowiązuje ją, by głosiła innym zdobytą wiedzę, zachowując wszakże świadomość, że każda odkryta prawda jest zawsze tylko etapem ku owej pełnej prawdzie, która zostanie ukazana w ostatecznym Objawieniu Bożym” (FeR, 2). Nadmienić należy, że do właśnie tych słów nawiązał Jan Paweł II w spotkaniu ze światem nauki, które miało miejsce na UMK w Toruniu.

Konferencja jest skierowana do ludzi nauki i biznesu; profesorów i doktorantów, studentów oraz wszystkich, którzy doceniają wkład teologii w rozwój nauki i przedsiębiorczości.

Data: 7 czerwca 2019 roku (piątek)

Miejsce konferencji: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Toruń, Plac bł. ks. Stefana Frelichowskiego 1)

Program konferencji:

10.00 - Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bpa dra hab. Wiesława Śmigla (Katedra śś. Janów w Toruniu)

Część I – Prawda w nauce

12.00 - 12.25 – ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Mróz (UMK) - Jakiej teologii potrzebuje współczesny uniwersytet?
12.25 - 12.50 – ks. prof. Ruben Herce (Pamplona - Hiszpania) - Wiedza naukowa w dialogu z teologią
12.50 - 13.15 – prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL JPII) - Po co filozofii teologia?
13.15 - 13.40 – ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL JPII - Lublin) - Duchowość teologa
13.40 - 14.05 – prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (UMK - Toruń) - O przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką
i teologią
14.05 - 14.40 – dyskusja
14.40 - 15.30 – przerwa

Część II – Prawda w przedsiębiorczości

15.30 - 15.50 – Koncert okolicznościowy (Szkoła Muzyczna – Toruń - Wrzosy)
15.50 - 15.55 - wystąpienie Dziekana WT UMK ks. prof. zw. dra hab. Dariusza Koteckiego
15.55 - 16.00 - wystąpienie Biskupa Toruńskiego – bpa dra hab. Wiesława Śmigla
16.00 - 16.05 - wystąpienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego
16.05 - 16.25 - mgr lic. Jan Wółkowski (UMK Toruń) - Mondragón. Największa spółdzielnia świata – krok ku lepszej przyszłości
16.25 - 18.00 - Panel spółdzielców i przedsiębiorców. Solidarność w praktyce - idea spółdzielczości.
Model hiszpański - Mondragón Corporación Cooperativa (MCC).

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń