Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Aktualności

Warsztaty budowy hiszpańskich szopek bożonarodzeniowych

W dniach 31 sierpnia – 2 września 2019 r. w Centrum Dialogu odbędzie się kurs budowy hiszpańskich szopek bożonarodzeniowych. Jest on organizowany przez Bractwo Toruńskich Belenistów.  

Celem warsztatów jest pokazanie tradycji i specyfiki szopek w stylu hiszpańskim oraz wykonanie przez uczestników własnej prostej szopki według standardowego wzoru. Warsztaty poprowadzą doświadczeni szopkarze z Pampeluny.

 

Nasze spotkania z bł. ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim - V wieczór wspomnień

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce we wtorek 14 maja 2019 roku o godz. 18.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (pl. Frelichowskiego 1). Tym razem zaproszenie do podzielenia się swoim spotkaniem z Błogosławionym przyjął ks. Józef Nowakowski, wieloletni proboszcz parafii mariackiej w Toruniu. To on przez wiele lat pielęgnował pamięć o ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim, inspirował starania o wyniesienie go na ołtarze, a po beatyfikacji rozwijał jego kult.
 

Diakonia prawdy - konferencja

Pracownia Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym UMK organizuje konferencję nt.:

DIAKONIA PRAWDY
nauka – teologia - przedsiębiorczość

W 20. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Auli UMK w Toruniu i spotkania ze światem uniwersyteckich całej Polski pragniemy zaprosić na konferencję naukową. W 1998 roku ogłoszono encyklikę „Fides et ratio” (1998) św. Jana Pawła II. We wprowadzeniu do tego dokumentu znajdujemy myśl trafnie obrazującą problem naszej konferencji: „Pośród różnych posług, jakie powinien pełnić (Kościół, Uniwersytet, Teologia) dla dobra ludzkości, jedna nań nakłada odpowiedzialność całkiem szczególną: jest to diakonia prawdy. Misja ta z jednej strony włącza społeczność wierzących we wspólny wysiłek, jaki podejmuje ludzkość, aby dotrzeć do prawdy, z drugiej zobowiązuje ją, by głosiła innym zdobytą wiedzę, zachowując wszakże świadomość, że każda odkryta prawda jest zawsze tylko etapem ku owej pełnej prawdzie, która zostanie ukazana w ostatecznym Objawieniu Bożym” (FeR, 2). Nadmienić należy, że do właśnie tych słów nawiązał Jan Paweł II w spotkaniu ze światem nauki, które miało miejsce na UMK w Toruniu.

Konferencja jest skierowana do ludzi nauki i biznesu; profesorów i doktorantów, studentów oraz wszystkich, którzy doceniają wkład teologii w rozwój nauki i przedsiębiorczości.

Data: 7 czerwca 2019 roku (piątek)

Miejsce konferencji: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Toruń, Plac bł. ks. Stefana Frelichowskiego 1)

Program konferencji:

10.00 - Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bpa dra hab. Wiesława Śmigla (Katedra śś. Janów w Toruniu)

Część I – Prawda w nauce

12.00 - 12.25 – ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Mróz (UMK) - Jakiej teologii potrzebuje współczesny uniwersytet?
12.25 - 12.50 – ks. prof. Ruben Herce (Pamplona - Hiszpania) - Wiedza naukowa w dialogu z teologią
12.50 - 13.15 – prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL JPII) - Po co filozofii teologia?
13.15 - 13.40 – ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL JPII - Lublin) - Duchowość teologa
13.40 - 14.05 – prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (UMK - Toruń) - O przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką
i teologią
14.05 - 14.40 – dyskusja
14.40 - 15.30 – przerwa

Część II – Prawda w przedsiębiorczości

15.30 - 15.50 – Koncert okolicznościowy (Szkoła Muzyczna – Toruń - Wrzosy)
15.50 - 15.55 - wystąpienie Dziekana WT UMK ks. prof. zw. dra hab. Dariusza Koteckiego
15.55 - 16.00 - wystąpienie Biskupa Toruńskiego – bpa dra hab. Wiesława Śmigla
16.00 - 16.05 - wystąpienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego
16.05 - 16.25 - mgr lic. Jan Wółkowski (UMK Toruń) - Mondragón. Największa spółdzielnia świata – krok ku lepszej przyszłości
16.25 - 18.00 - Panel spółdzielców i przedsiębiorców. Solidarność w praktyce - idea spółdzielczości.
Model hiszpański - Mondragón Corporación Cooperativa (MCC).

 

What does it mean to be alive? Biological, ethical, political and theological discourses on life

Dnia 17 maja br. (wyjątkowo w piątek) w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbędzie się seminarium pt. „What does it mean to be alive?, Biological, ethical, political and theological discourses on life („Co to znaczy być ożywionym? Biologiczny, etyczny, polityczny i teologiczny dyskurs o życiu”). Prelekcję poprowadzi prof. Martin Grassi z Uniwersytetu w Buenos Aires.

Prelegent: Martín Grassi. PhD in Philosophy (University of Buenos Aires). Research Assistant at the Buenos Aires National Academy of Sciences and the National Council of Scientific and Technical Research of Argentina (CONICET). Professor at the Philosophy Department of the Pontifical Catholic University of Argentina. Currently working as a Research Fellow at the Institute of Hermeneutics of the University of Bonn (Alexander von Humboldt Research Fellowship).

Szczegóły dostępne na plakacie.

 

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

W niedzielę 12 maja będzie gościć w Centrum Dialogu rodziny z Domowego Kościoła, które przyjadą na dzień wspólnoty.

Program spotkania
godz. 14.30 Namiot Spotkania
godz. 15.00 Eucharystia
godz. 16.15 Szkoła Formacji „Reguła Życia”
Wprowadzenie
Spotkania w grupach
Podsumowanie
godz. 18.00 Agape

 

Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń

We wtorek 7 maja odbędzie się w Centrum Dialogu spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej. Tematem obrad będzie zaangażowanie ruchów w życie diecezji, m.in. powołanie diecezjalnej szkoły animatora oraz marsz dla życia.

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń