2021-08-14

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2012 r.

1. Opis działalności

W 2012 r. główny zajęciem była przeprowadzka księgozbioru i biblioteki do nowego budynku – Centrum Dialogu. W I połowie roku zostały ukończone prace związane z wcieleniem zmienionego systemu znaków miejsca oraz oklejeniem etykietami wolnego dostępu książek znajdujących się w czytelni w budynku seminarium.
W dniach maju nastąpiły odbiory Centrum Dialogu w których uczestniczył m.in. ks. Bogusław Dygdała – dyrektor Biblioteki Diecezjalnej. Po naniesieniu poprawek przez generalnego wykonawcę w połowie czerwca budynek Centrum Dialogu został przejęty przez diecezję. W czerwcu prace w nowym gmachu zaczęły się od gruntownego sprzątania resztek brudu związanego z budową i trwającymi w poprzednich miesiącach pracami budowlanymi.
W dniu 1 lipca biskup toruński Andrzej Suski mianował dyrektorem Centrum Dialogu ks. Piotra Igielskiego a wicedyrektorem ks. Bogusława Dygdałę.
W lipcu i sierpniu nastąpiło przeniesienie zasadniczego zrębu księgozbioru do wolnego dostępu w Centrum Dialogu i przygotowanie ich do udostępnienia czytelnikom. Pracowników biblioteki, w przenoszeniu książek, wsparli klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Zbiory zostały uporządkowane tematycznie zgodnie z przyjętym w Bibliotece systemem znaków miejsca na dwóch piętrach.
Od września biblioteka funkcjonuje w Centrum Dialogu oferując czytelnikom znacznie lepszy komfort pracy. Jednocześnie został wprowadzony nowy Regulamin Biblioteki oraz Regulamin korzystania z komputerów.
Przedstawiciele naszej Biblioteki (ks. Bogusław Dygdała i p. Monika Kamińska) uczestniczyli we wrześniu w 18. Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w Opolu.

2. Gromadzenie zbiorów

W 2012 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, udało się zakupić ok. 800 pozycji z aktualnej oferty wydawnictw. Zgodnie z profilem Biblioteki były to książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła. Dzięki stabilnemu finansowaniu Biblioteka mogła na bieżąco kupować pozycje wydawane przez wydziały teologiczne i wydawnictwa katolickie.
Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej w ramach Federacji FIDES, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory.
Cennym uzupełnieniem naszych zbiorów był dar od ks. bpa Andrzeja Suskiego który przekazał kolejną część swojego księgozbioru, zwłaszcza źródła liturgiczne i katalogi starodruków i manuskryptów czołowych bibliotek europejskich. Dzięki pośrednictwu ks. Mariana Talaśki otrzymaliśmy cenny dar niemieckojęzycznej literatury teologicznej z Dombibliothek w Hildesheim. Ks. Jacek Dudziński przekazał także najcenniejsze druki znajdujące się do tej pory w bibliotece parafialnej w Nowej Wsi Królewskiej – mszał z 1765 r. oraz 8 druków z XIX wieku.

3. Katalogowanie

Katalogowanie zbiorów odbywa się w systemie Horizon w standardzie MARC 21. W dniu 31 XII 2012 r. skatalogowanych było 29 253 woluminów, wobec 25 195 na koniec poprzedniego roku. Ilość skatalogowanych pozycji była niższa niż w 2011 r. gdyż w okresie wakacyjnym 2012 r., podczas przeprowadzki księgozbioru, prace przy katalogowaniu były wstrzymane. Wszystkie nowo zakupione oraz otrzymane pozycje są katalogowane na bieżąco. Cały czas jednak na skatalogowanie czeka część magazynów znajdujących się pod seminarium oraz dary otrzymane przed 2011 r.
W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 7659 woluminów. Na koniec 2012 r. w wolnym dostępie znajdowało się 18409 woluminów wydawnictw zwartych oraz zbiór podstawowych czasopism.

4. Udostępnianie zbiorów

W okresie do końca czerwca Biblioteka była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9–18, a w środy 9–16. W lipcu i sierpniu, w związku z przeniesieniem zbiorów Biblioteka była nieczynna. Od września Biblioteka jest czynna w godzinach: poniedziałek i środa 9–16, wtorek i czwartek 11–18, piątek 9–14.
W ciągu roku biblioteka była odwiedzana ogółem 4550 razy, w tym 1123 razy korzystano ze zbiorów bibliotecznych w czytelni. Na zewnątrz wypożyczono 2525 woluminy.
W ciągu roku zapisanych zostało 116 nowych czytelników.

5. Działalność Centrum Dialogu

Oficjalna inauguracja działalności Centrum Dialogu odbyła się 6 października. W uroczystości wzięli udział m.in.: wicemarszałek senatu RP Jan Wyrowiński, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mess, marszałek województwa Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zalewski, rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, a spośród duchownych m.in. ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp Andrzej Suski, arcybiskup prawosławny wrocławski i szczeciński ks. abp Jeremiasz, metropolita białostocki ks. abp Edward Ozorowski.
Wykaz ważniejszych imprez:
6 X – otwarcie Centrum Dialogu
18 X – międzynarodowa sesja naukowa „Fundamenty Średniowiecznej Europy”
10 XI – wieczornica patriotyczna przygotowana przez klerycki krąg harcerski
16 XI – spotkanie kapłanów rejonu toruńskiego
16 XI – Colloquia Torunensia – dyskusja panelowa ekspertów
27 XI – wieczór piosenki turystycznej
8 XII – spotkanie formacyjne Odnowy w Duchu Świętym
12 XII - konferencja konsultacyjna na temat "Założeń Umowy Partnerstwa" dla województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego

W sumie w spotkaniach i konferencjach organizowanych w Centrum jesienią 2012 r. wzięło udział ponad 1300 osób.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: