2021-09-01

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2017 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

Wiosną 2017 r. przejęliśmy w depozyt kolejną część księgozbioru naukowego z naukowego z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Było to 1480 woluminów w języku aramejskim oraz jidysz. Pozycje te są skatalogowane i widoczne zarówno w naszym katalogu lokalnym jak i w katalogu NUKAT.
5-7 września 2017 r. w naszej Bibliotece odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. W spotkaniu uczestniczyli: bp Andrzej Siemieniewski – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji „Fides”, pięćdziesięciu ośmiu przedstawicieli trzydziestu sześciu bibliotek kościelnych w Polsce oraz zaproszeni goście.
W okresie wakacji ks. Biskup Andrzej Suski przekazał nam kolejną znaczą partię swojego księgozbioru. Było to ponad 100 metrów bieżących książek, głównie zagranicznych dotyczących zwłaszcza liturgii i jej historii oraz wiele reprintów pozycji z XIX w.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2017 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.
Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK.
Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki. Znaczące ilości darów w 2017 r. przekazali:
  • bp Andrzej Suski
  • ks. Feliks Wnuk-Lipiński
  • ks. Sławomir Witkowski
Systematyczne swoje oraz otrzymywane publikacje przekazywali: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, ks. dr hab. Piotr Roszak oraz ks. prof. Janusz Królikowski z UPJPII.
Biblioteka przejęła także zbiór książek z XIX i początku XX w., który do tej pory znajdował się w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Zostały one przekazane do Archiwum z parafii z terenu diecezji wraz z aktami archiwalnymi.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2017 r. skatalogowanych było 73 170 woluminów. Rok wcześniej było to 62 611, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 10 tys. pozycji.
W dniu 31 XII 2017 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 44 114 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 637 rekordów.
Na koniec 2017 r. w wolnym dostępie znajdowało się 36 444 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 585 woluminów.
W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7,5 tys. pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 22,5 tys. skatalogowanych woluminów. W ciągu roku udało się skatalogować około kolejną partię znajdują się tam zbiorów które do tej pory były jedynie podzielone na działy, ale nieskatalogowane.

4. Udostępnianie zbiorów

W 2017 roku biblioteka była czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00, a w piątek od 9.00-16.00. Jedynie w okresie wakacyjnym czas działania biblioteki został skrócony. W ciągu roku zapisaliśmy 92 nowych czytelników.
Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 2 186 czytelników Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 2 823 woluminów do domu. Warto zaznaczyć że 70% wypożyczeń dokonały osoby świeckie i to one są głównymi czytelnikami naszej biblioteki, a nie klerycy czy osoby duchowne.

5. Działalność Centrum Dialogu

Audytoria znajdujące się w Centrum Dialogu są coraz częściej wykorzystywane na różnego typu spotkania, konferencje czy sympozja. Regularnie odbywają się w nich konferencje organizowane m.in. przez Wydział Teologiczny UMK. Wielokrotnie w ramach sympozjów i warsztatów gościliśmy zagranicznych prelegentów. Kilkukrotnie gościliśmy także konferencje organizowane przez toruński odział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Systematycznie swoje spotkania metodyczne i szkoleniowe mają w Centrum Dialogu katecheci.
Bardzo owocna jest współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, które często organizowały w naszych murach różnego typu spotkania. Chętnie z pomieszczeń Centrum korzystają także różne grupy i wspólnoty świeckich. W sumie w ciągu roku przez sale audytoryjne Centrum przewinęło się ponad 13,2 tys. osób.

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2017 r. :

Styczeń 2017

2 I – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
3 I – Spotkanie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
9 I – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
10 I – Spotkanie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
14 I – Spotkanie poradnictwa rodzinnego
14 I – Bal karnawałowy
16 I – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
17 I – Spotkanie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
18 I – Spotkanie samorządowców poświęcone reformie oświaty
18 I - Otwarte seminarium filozoficzno-teologiczne
19 I – Akademia zarządzania oświatą
21 I – Spotkanie wspólnoty Posłanie
23 I – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
24 I – Spotkanie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
26 I – Spotkanie liderów wspólnot neokatechumenalnych
27 I – Projekcja filmu „Józef i Maryja”
28 I – spotkanie z posłem Pawłem Szramką
28 I – spotkanie z red. Pawłem Lisickim
30 I – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
31 I – szkolenie księgowych jednostek oświatowych miasta Torunia
31 I – Spotkanie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia

Luty 2017

2 II – Koncert Tomka Kamińskiego
6 II – Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
7 II – Spotkanie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
10 II – Spotkanie ROPS z pracownikami ośrodków pomocy społecznej
14 II – Spotkanie Urzędu Marszałkowskiego z JST na temat Infostrady
16-17 II – Spotkanie wspólnoty Neokatechumenalnej
20 II – Spotkanie UMT – Wydział Programowania Europejskiego
22 II – Spotkanie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
23 II – Akademia Zarządzania Oświatą (KPCEN)
24-26 II – Skupienie Domowego Kościoła
27 II – Spotkanie z Franciszkiem Batorym

Marzec 2017

1 III – Wykład Pawła Sztamy (IPN Warszawa)
2 III – Pokaz filmów IPN „My jesteśmy Wojsko Polskie”
2 III – Spotkanie z Marią Przełomiec
3 III – KPCEN – gala konkursu „Toruński Urząd dla młodzieży”
3 III – Spotkanie wspólnoty Neokatechumenalnej
6-7 III – Rekolekcje GiLA
6 III – Spotkanie wspólnoty Posłanie
8 III – Seminarium teologiczno-filozoficzne
11 III – Spotkanie z Januszem Niemcem
14 III – Forum Skarbników (FRDL)
15 III – Pokaz filmowy dla SP 11
15 III – Forum Sekretarzy (FRDL)
17 III – Wykład Rebecci Kiessling
18-19 III – Warsztaty chóru ŚDM
20 III – Spotkanie z braćmi z Taize
21 III – Konsultacje ROPS
21 III – konferencja katechetyczna
22 III – Spotkanie wspólnot Neokatechumenalnych
23 III – Konferencja o 25-leciu Diecezji Toruńskiej
25-26 III – Warsztaty „Talitha kum”
27 III – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli (KPCEN)
28 III – Konsultacje programu Infostrada
29 III – Spotkanie wspólnot Neokatechumenalnych
30 III – Akademia zarządzania oświatą

Kwiecień 2017

2 IV – Spotkanie Domowego Kościoła
4 IV – Spotkanie stypendystów FDNT
7-8 IV – Warsztaty Gospel
9 IV – Koncert Gospel
12 IV – Spotkanie MOPR
20 IV – Sesja Benedykt XVI i liturgia
22 IV – Konferencja „Tormiar 3”
22 IV – Konferencja „Powrót i odnowa”
24-26 IV – Międzynarodowa konferencja: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology
24 IV – Koncert „Klasyka na dwa akordeony”
29 IV – Konferencja Akcji Katolickiej

Maj 2017

4 V – Przegląd filmowy „Echa Katynia”
5 V –Seminarium: Czy Bóg cierpi? Cierpienie Boga w koncepcji Nicholasa Wolterstorffa
6 V – Diecezjalna Rada Ruchów
11 V – Konsultacje projektu „Rodzina w Centrum”
13 V – Sympozjum: Plastyka toruńska 1793-1920: zapomniane oblicze wielokulturowego miasta
20 V - Nowe media i wychowanie. Warsztaty i konferencja dla rodziców, katechetów i nauczycieli
21 V - Koncert poezji Jana Pawła II
22 V – Spotkanie MOPR
22 V – Spotkanie z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim
24 V – Konsultacje metodyczne dla katechetów
27 V – Spotkanie duszpasterzy młodzieży diecezji toruńskiej
30 V – Seminarium: Tożsamość osobowa a zmartwychwstanie Chrystusa

Czerwiec 2017

1 VI – Szkolenie TCŚR
2 VI – Szkolenie TCŚR
3 VI – Finał Konkursu Papieskiego
5 VI – Spotkanie z aktorem Romualdem Kłosem
8 VI – Konsultacje ROPS
8 VI – Szkolenie MOPR
8 VI – Spotkanie wspólnot Neokatechumenalnych
10 VI – Spotkanie kluby dyskusyjnego „Szewska Pasja”
11 VI – Konsultacje Urzędu Marszałkowskiego w sprawie projektu „Infostrada 2”
11 VI – Spotkanie samorządowców z premierem Jarosławem Gowinem
13 VI – Gala konkursu „Dzieje oręża polskiego”
14 VI – Forum Skarbników FRDL
14 VI – Szkolenie MOPR
14 VI – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych MOPR
17 VI – Konferencja Szkoleniowa „Poprowadź Alpha”
21 VI – Szkolenie MOPR
21 VI – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych MOPR
22 VI - Wojewódzka Gala Laureatów i Finalistów Olimpiad i Turniejów
26 VI – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych MOPR

Lipiec - sierpień 2017

13 VII – Spotkanie ROPS
16 VIII – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych MOPR
30 VIII – Spotkanie katechetów z rejony toruńskiego
30 VIII – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych MOPR

Wrzesień 2017

5-7 IX – Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych
8 IX - Spotkanie dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
12 IX – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
14-16 IX – Międzynarodowy Kongres Religioznawczy
18 IX – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
19 IX – Program terapeutyczny dla MOPR
21 IX – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
22-24 IX – Szkoła Słowa – warsztaty biblijne
25 IX – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
26 IX – Program terapeutyczny MOPR
27 IX – Szkolenie dla TCUW
27 IX - Konferencja dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
28 IX – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
28 IX – Program terapeutyczny MOPR
28 IX – Akademia Zarządzania Oświatą
28 IX - Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
30 IX - Toruńskie Spotkania z Medycyną Klasztorną i Ziołolecznictwem

Październik 2017

3 X – Program terapeutyczny MOPR
5-6 X – Konferencja libertariańska
10 X – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
10 X – Program terapeutyczny MOPR
11 X – Toruńskie Forum Liberalne
12 X – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
12 X – Program terapeutyczny MOPR
12-13 X – Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
14 X – Zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD w Toruniu
14 X – Warsztaty mediacji
16 X – Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli (TODMiDN)
17 X – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
17 X – Program terapeutyczny MOPR
17 X – Szkolenie dla UMT
17 X – Spotkanie katechistów neokatechumenlanych
17 X – Spotkanie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
18 X – Szkolenie dla UMT
18 X – Otwarte seminarium teologiczno-filozoficzne
19 X – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
19 X – Program terapeutyczny MOPR
21 X – Konferencja biblijna dla kobiet
21 X – spotkanie klubu dyskusyjnego „Szewska Pasja”
23 X – Warsztaty psychologiczne dla rodziców
24 X – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
24 X – Program terapeutyczny MOPR
24 X – Konferencja o Nowych Ruchach Religijnych
25 X – Warsztaty dla nauczycieli KPCEN
26 X – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
26 X – Program terapeutyczny MOPR
26 X – Akademia Zarządzania Oświatą
27 X – Szkolenie MOPR
28 X – Warsztaty mediacji
29 X – Konkurs różańcowy
30 X – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
30 X – Bal wszystkich świętych

Listopad 2017

2 XI – Program terapeutyczny MOPR
3 XI – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
3 XI – Spotkanie z posłem Jarosławem Krajewskim
7 XI – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
7 XI – Program terapeutyczny MOPR
8 XI – Spotkanie rejonowe dla kapłanów
9 XI – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
9 XI – Program terapeutyczny MOPR
11-12 XI – Warsztaty Talitha Kum dla młodzieży
11 XI – Warsztaty mediacji
13 XI – Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli (TODMiDN)
13 XI – Spotkanie wspólnoty Posłanie
14 XI – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
14 XI – Program terapeutyczny MOPR
16 XI – Akademia Zarządzania Oświatą
16 XI – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
16 XI – Program terapeutyczny MOPR
17 XI – Colloquia Torunensia
20 XI – Seminarium Odnowy Wiary
21 XI – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
21 XI – Program terapeutyczny MOPR
22 XI – Forum Sekretarzy JST
23 XI – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
25 XI – Konferencja o architekturze sakralnej Torunia po 1945 r.
27 XI – Seminarium Odnowy Wiary
28 XI – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR

Grudzień 2017

1 XII – Forum Skarbników FRDL
2-3 XII – Warsztaty „Kana”
4 XII – Seminarium Odnowy Wiary
5 XII – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
7 XII – Akademia Zarządzania Oświatą (KPCEN)
8 XII – Konferencja „Akademia Rozumienia FASD
8 XII – Wykład o płk. R. Kuklińskim
9 XII – Parlament Jakubowy
11 XII – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
11 XII – Seminarium Odnowy Wiary
11 XII – Szkolenie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
12 XII – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
13 XII – Seminarium filozoficzne – Arystoteles i św. Tomasz o ewolucji
14 XII – Szkolenie MOPR
15 XII – Szkolenie pracowników Urzędu Pracy
15 XII – Gala Kamienicy Inicjatyw
16 XII – Konferencja o świeckich w Kościele
16 XII – Spotkanie regionalne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
18 XII – Seminarium Odnowy Wiary
19 XII – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
19 XII – Warsztaty metodyczne dla katechetów
20 XII – Seminarium filozoficzne o prawach naukowych
21 XII – Grupa wsparcia rodzin zastępczych MOPR
22 XII - Spotkanie grupy AA

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: