Bazy Bibliograficzne Dotyczące Teologii


Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych
 - Bibliografia powstała w wyniku porozumienia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES z Biblioteką Narodową z 2010 r. Rejestruje ona zawartość ponad ponad 230 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych oraz ponad 520 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Na początku 2020 r. zawierała łącznie niemal 139.000 opisów bibliograficznych.

IxTheo - Europejska bibliografię z zakresu teologii i nauk o religii. Bibliografia jest opracowywana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Tübingen oraz dofinansowywana przez DFG, korzystanie z niej jest całkowicie darmowe. Wyszukuje nie tylko artykuły, ale także monografie i linki internetowe.

Oficjalne Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Dokumenty Stolicy Apostolskiej publikowane w "Acta Sanctae Sedis", "Acta Apostolicae Sedis" oraz akta i dokumenty dotyczące II wojny światowej.

Virtuelle Katalog Theologie und Kirche - Katalog zawierający 6 milionów rekordów bibliograficznych z kościelnych bibliotek naukowych obszaru niemieckojęzycznego

Polska Bibliografia Nauk Kościelnych - Bibliografia Nauk Kościelnych prezentuje polski dorobek naukowy za lata 1940-1979 z następujących dziedzin: Nauk biblijnych, Patrologii, Teologii fundamentalnej, Teologii dogmatycznej, Teologii moralnej, Teologii ascetycznej i mistycznej, Teologii pastoralnej, Homiletyki, Katechetyki, Liturgiki i Prawa kanonicznego.

Bibliografia liturgiczna - Projekt Alcuinus to unikalne przedsięwzięcie mające na celu katalogowanie i przyjazne udostępnianie w internecie zasobów polskiej i światowej literatury liturgicznej. Alcuinus jest kontynuacją Polskiej Bibliografii Liturgicznej na www.liturgista.pl i nawiązuje nazwą do legendarnego scholarza, erudyty, ceremoniarza i doradcy cesarza Karola Wielkiego, Alkuina z Yorku.

Baza artykułów biblistyki polskiej - W Bazie Artykułów Biblistyki Polskiej Online jest już ponad 1500 artykułów. Artykuły pochodzą z kilku wiodących czasopism teologicznych. Ta inicjatywa jest pierwszą i jedyną w Polsce. Baza jest systematycznie powiększana przez Katedrę Biblistyki naszego Wydziału, zaś sponsoruje ją w całości Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Serwis jest całkowicie darmowy.

Bibliografia historii kościoła - Baza powstała w wyniku przeniesienia i poprawienia Bibliografii Historii Kościoła za lata 1944-1984 z wersji drukowanej przez ATK, na wersję komputerową. Bibliografia ta za lata następne będzie sukcesywnie uzupełniana i kontynuowana.

Bibliografia z zakresu teologii moralnej i etyki - Baza bibliograficzna z teologii moralnej i etyki wyczerpuje literaturę w języku polskim i polskich autorów piszących w językach obcych - od XV do XXI wieku. Aktualnie zawiera ok. 38 tysięcy opisów bibliograficznych. Baza została stworzona w 1993 r. i jest ciągle uzupełniana.

Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego - Baza obejmuje publikacje z dziedziny antyku chrześcijańskiego od 1990 roku. Uwzględnia prace autorów polskich, także drukowane w językach obcych oraz prace autorów z zagranicy wydane w Polsce. Jest sukcesywnie uzupełniana. W opracowaniu wykorzystano także "Polską bibliografię antyku chrześcijańskiego" publikowaną od 1995 roku w "Vox Patrum". Baza jest na bieżąco uzupełniana.

Polska Bibliografia Pneumatologiczna (1946-2004) - Bibliografia obejmuje książki i czasopisma wydane w Polsce, a mianowicie książki, dzieła zbiorowe i artykuły ściśle naukowe, popularno-naukowe, popularne oraz recenzje. Ponieważ polskie bibliografie mają opóźnienie kilkunastu lat, dlatego trzeba było sięgać bezpośrednio do książek lub czasopism. W związku z tą trudnością mogą się pojawić pewne braki czy też pominięcia.

Bibliografia polska Jana Pawła II online - baza bibliografii osobowej Ojca Świętego – podmiotowa i przedmiotowa – jest kumulacją wszystkich tomów wydanych dotychczas w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej.

ZiBaTePa - Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich - właściwie nie jest to bibliografia, ale baza ze wszech miar godna polecenia - zawiera wszystkie encykliki i adhortacje Jana Pawła II, przemówienia i orędzia Papieża z okazji kolejnych Światowych Dni Młodzieży oraz homilie i przemówień z pielgrzymek do Polski. Baza oferuje nie tylko standardową opcję wyszukiwania tekstów Jana Pawła II, ale umożliwia również wyświetlanie dokumentów z indeksem do poszczególnych fragmentów, pozwalającym szybko odnaleźć inne fragmenty o podobnej tematyce. Ponadto udostępnia ciekawy indeks  - mapę pojęć, osób, miejsc i odwołań bibliograficznych.

Bibliografia Homiletyczna - Bibliografia tworzona przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, obejmuje pozycje wydane po 1945 r.

Bibliografia Franciszkańska - Bibliographia Franciscana jest systematycznie uporządkowanym zbiorem odniesień bibliograficznych do głównych dzieł (książek, broszur, artykułów itp.) wszystkich języków z zakresu studiów franciszkańskich, od 1929 roku do dnia dzisiejszego.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: