Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Modlitewnik Księżnej Doroty

Modlitewnik księżnej DorotyModlitewnik księznej DorotyModlitewnik księżnej Doroty - Feurzeug christlicher Andacht - to kopia faksymilowa jednego z cymeliów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej UMK. Oryginał tego modlitewnika został wydrukowany na pergaminie, w 1536 r. w Nürnberg, w przez drukarza Jobsta Gutknechta. Został on podarowany księżnej pruskiej Dorocie, ze skandynawskiej dynastii oldenburskiej. Była ona pierwszą żoną Albrechta Hohenzollerna - ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, który po jego sekularyzacji stał się pierwszym świeckim księciem pruskim.

 

 

Modlitewnik księżnej Doroty był drukowany na pergaminie na wzór bogato iluminowanych modlitewników rękopiśmiennych. Wyjątkowości starodrukowi nadają liczne ręcznie malowane ilustracje, między innymi herb księżnej oraz bordiury roślinne i zoomorficzne wykonane przez miniaturzystę norymberskiego Nicolausa Glockendona.

 

Modlitewnik księżnej DorotyW zdobieniach na marginesach tekstu widać wpływ bajek Ezopa (VI w. p.n.e.), który w swoich bajkach nadawał zwierzętom cechy ludzkie. Na uwagę zasługuje szczególny rodzaj oprawy introligatorskiej. Jest to bowiem oprawa z deski obciągniętej czarnym aksamitem, zaopatrzona dodatkowo w srebrne narożniki, guzy środkowe i dwie zapinki.

Modlitewnik księżnej Doroty

Po przedwczesnej śmierci księżnej modlitewnik został włączony do prywatnego księgozbioru księcia Albrechta. Do II wojny światowej była ozdobą stałej wystawy w Królewcu. Po wojnie, wraz z innymi obiektami została sprowadzona do Torunia. Należy do grupy wyjątkowo cennych zabytków sztuki wydawniczej.

Faksymilie znajdujące się w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej jest darem ks. bpa Andrzeja Suskiego.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń