Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Insegnamenti di Benedetto XVI

W dniu dzisiejszym nasza biblioteka otrzymała 16 tomów Insegnamenti di Benedetto XVI - Nauczania Benedykta XVI. Jest to podstawowa edycja wydana przez Liberia Editrice Vaticana, zawierająca całość nauczania papieża Benedykta XVI w tych językach, w których było ono wygłoszone lub napisane.

Te cenne pozycje są darem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który niedawno otrzymał Nagrodzę Ratzingera, określaną przenośnie jako "teologiczny Nobel". Ks. Profesor ma nadzieję, że jego dar przyczyni się do pogłębionego studium nauczania papieża Benedykta.

Za otrzymany dar serdecznie dziękujemy.

Insegnamenti di Benedetto XVI

Przy okazji przypominamy, że posiadamy już w naszych zbiorach podobne serie dla Pawła VI - Insegnamenti di Paolo VI oraz Jana Pawła II - Insegnamenti di Giovanni Paolo II.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń