Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani IIKolejnym cennym wydawnictwem znajdującym się w zbiorach naszej biblioteki są Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II – Akta zgromadzeń Świętego Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II. Nie są to jednak teksty dobrze znane z wydawnictwa: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, które zawierają końcowe teksty dokumentów wypracowanych i ogłoszonych przez sobór. Acta synodalna… to zbiór dokumentów który pozwala poznać nam niejako od wewnątrz jak wyglądały prace nad poszczególnymi dokumentami soborowymi. Jest to oficjalny zapis działalności Sekretariatu Soboru, zawierający wszystkie teksty robocze: schematy dokumentów rozsyłane ojcom soborowym i ekspertom, kolejne nanoszone w nim zmiany, zgłoszenia poprawek i wniosków płynące od różnych sekretariatów i komisji soborowych.

 

Cały zbiór zawarty jest w 32 tomach, podzielonych na sześć części, wydanych w latach 1970-1999. Cztery pierwsze części zawierają dokumenty z czterech okresów pracy Sekretariatu Soboru, w piątej są opublikowane protokoły posiedzeń Sekretariatu a w szóstej dzieje tegoż sekretariatu. Całość jest zaopatrzona w rozbudowane indeksy pozwalające łatwo odnaleźć zarówno dyskusje prowadzone przy poszczególnych schematach, jak i wystąpienia konkretnych ojców soborowych. Całość dzieła jest opublikowana w oficjalnym języku kościoła – po łacinie.

Wykaz tomów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej:

Volumen I  pars I, Typis Polyglottis Vaticanis 1970
Sessio publica I. Congregationes generales  I-IX
nr inwentarzowy 41113

Volumen I  pars II, Typis Polyglottis Vaticanis 1970
Congregationes generales  X-XVIII
nr inwentarzowy 41114

Volumen I  pars III, Typis Polyglottis Vaticanis 1971
Congregationes generales  XIX-XXX
nr inwentarzowy 41115

Volumen I  pars IV, Typis Polyglottis Vaticanis 1971
Congregationes generales  XXXI-XXXVI
nr inwentarzowy 41116

Volumen II  pars I, Typis Polyglottis Vaticanis 1971
Sessio publica II. Congregationes generales  XXXVII-XXXIX
nr inwentarzowy 41117

Volumen II  pars II, Typis Polyglottis Vaticanis 1972
Congregationes generales  XL-XLIX
nr inwentarzowy 41118

Volumen II  pars III, Typis Polyglottis Vaticanis 1972
Congregationes generales  L-LVIII
nr inwentarzowy 41119

Volumen II  pars IV, Typis Polyglottis Vaticanis 1972
Congregationes generales LIX-LXIV
nr inwentarzowy 41120

Volumen II  pars V, Typis Polyglottis Vaticanis 1973
Congregationes generales  LXV-LXXIII
nr inwentarzowy 41121

Volumen II  pars VI, Typis Polyglottis Vaticanis 1973
Congregationes generales  LXXIV-LXXIX. Sessio publica III
nr inwentarzowy 41122

Volumen III  pars I, Typis Polyglottis Vaticanis 1973
Sessio publica IV.  Congregationes generales  LXXX-LXXXII
nr inwentarzowy 41123

Volumen III  pars II, Typis Polyglottis Vaticanis 1974
Congregationes generales  LXXXIII-LXXXIX
nr inwentarzowy 41124

Volumen III  pars III, Typis Polyglottis Vaticanis 1974
Congregationes generales  XC-XCV
nr inwentarzowy 41125

Volumen III  pars IV, Typis Polyglottis Vaticanis 1974
Congregationes generales  XCVI-CII
nr inwentarzowy 41126

Volumen III  pars V, Typis Polyglottis Vaticanis 1975
Congregationes generales  CIII-CXI
nr inwentarzowy 41127

Volumen III  pars VI, Typis Polyglottis Vaticanis 1975
Congregationes generales  CXII-CXVIII
nr inwentarzowy 41128

Volumen III  pars VII, Typis Polyglottis Vaticanis 1975
Congregationes generales  CXIX-CXXII
nr inwentarzowy 41129

Volumen III  pars VIII, Typis Polyglottis Vaticanis 1976
Congregationes generales  CXXIII-CXXVII. Sessio publica V
nr inwentarzowy 41130

Volumen IV  pars I, Typis Polyglottis Vaticanis 1976
Sessio publica VI.  Congregationes generales  CXXVIII-CXXXII
nr inwentarzowy 41131

Volumen IV  pars II, Typis Polyglottis Vaticanis 1976
Congregationes generales  CXXXIII-CXXXVII
nr inwentarzowy 41132

Volumen IV  pars III, Typis Polyglottis Vaticanis 1977
Congregationes generales  CXXXVIII-CXLV
nr inwentarzowy 41133

Volumen IV  pars IV, Typis Polyglottis Vaticanis 1977
Congregationes generales  CXLVI-CL
nr inwentarzowy 41134

Volumen IV  pars V, Typis Polyglottis Vaticanis 1978
Congregationes generales  CLI-CLV. Sessio publica VII
nr inwentarzowy 41135

Volumen IV  pars VI, Typis Polyglottis Vaticanis 1978
Congregationes generales  CLVI-CLXIV. Sessio publica VIII
nr inwentarzowy 41136

Volumen IV  pars VII, Typis Polyglottis Vaticanis 1978
Congregationes generales  CLXV-CLXVIII. Sessiones publicae IX-X
nr inwentarzowy 41137

Volumen V  pars I, Processus verbales, Typis Polyglottis Vaticanis 1989
Consilium praesidentiae (1962); Secretariatus de Concilii negotiis extra ordinem (1962); Commissio de Concilii laboribus coordinandis (sessiones I-VII: 21 ianuarii- 23 octobris 1963)
nr inwentarzowy 41138

Volumen V  pars II, Processus verbales, Typis Polyglottis Vaticanis 1990
Commissio de Concilii laboribus coordinandis (sessiones VIII-XVII: 29 octobris 1963 – 7 octobris 1964)
nr inwentarzowy 41139

Volumen V  pars III, Processus verbales, Typis Polyglottis Vaticanis 1991
Commissio de Concilii laboribus coordinandis (sessiones XVIII-XXIII: 15 octobris 1964 – 1 decembris 1965). Moderatores (30 octobris 1963 – 26 octobris 1965)
nr inwentarzowy 41140

Volumen VI  pars I, Acta secretariae generalis, Typis Polyglottis Vaticanis 1996
Periodus prima (1962)
nr inwentarzowy 41141

Volumen VI  pars II, Acta secretariae generalis, Typis Polyglottis Vaticanis 1997
Periodus secunda (1963)
nr inwentarzowy 41142

Volumen VI  pars III, Acta secretariae generalis, Typis Polyglottis Vaticanis 1998
Periodus tertia (1964)
nr inwentarzowy 41143

Volumen VI  pars IV, Acta secretariae generalis, Typis Polyglottis Vaticanis 1999
Periodus quarta  (1965)
nr inwentarzowy 41144

Appendix, Typis Polyglottis Vaticanis 1983
nr inwentarzowy 41150

Appendix altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1986
nr inwentarzowy 41151

Indices, Typis Polyglottis Vaticanis 1980
nr inwentarzowy 41149

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń