Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2015 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W styczniu 2015 roku nowi pracownicy (zatrudnieni jesienią 2014 r.) przeszli w Bibliotece UMK szkolenie w zakresie formatu MARC 21, tworzenia rekordów bibliograficznych i KHW oraz obsługi systemu Horizon. Po zakończeniu szkolenia rozpoczęli oni katalogowanie książek znajdujących się do tej pory w magazynie pod seminarium.

Dzięki zwiększeniu liczby pracowników możliwe było skatalogowanie czasopism znajdujących się w wolnym dostępie na 1 piętrze Centrum Dialogu.

W kwietniu zostały wykonane ostatnie prace remontowe w ramach gwarancji udzielonej przez firmę EBUD Przemysłówka, która budowała Centrum Dialogu.

W maju nasi pracownicy odbyli szkolenie organizowane przez Centrum Nukat dotyczące Języka Haseł Przedmiotowych KABA.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Lublinie.

Od 1 września 2015 r. dyrektor naszej biblioteki, ks. Bogusław Dygdała, został członkiem zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Jesienią ukazał się artykuł jednej z naszych bibliotekarek – p Emili Zalewskiej poświęcony powstaniu i funkcjonowaniu naszej biblioteki w latach 1995-2010 (Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Rok 21 (2015) nr 2 (41), s. 37-46).

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2015 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: UMK Toruń, Książnica Kopernikańska Toruń, Czytelnia Patrologiczna WMSD Warszawa, UKSW Warszawa, Papieski Wydział Teologiczny Wrocław, WSD w Lądzie, WT Uniwersytetu Szczecińskiego, WSKSiM Toruń, AWSD Białystok, WSD Rzeszów, WSD Elbląg, WSD Włocławek.

Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki.

Znaczące ilości darów w 2015 r. przekazali:

- Księża Jezuici przekazali książki z likwidowanej biblioteki duszpasterstwa akademickiego oraz z domowej biblioteki zgromadzenia

- Ks. Roman Sadowski – kilkanaście druków z okresu międzywojennego; 4 skrzynki włoskojęzycznej literatury teologicznej

- Ks. Marian Kowalski – włoskojęzyczne książki z pedagogiki

- Ks. Marian Szańca – księgozbiór prywatny oraz 32 książek z pierwszej połowy XX w. i dwie z XIX w. znajdujących się do tej pory w parafii Łążyn

- p. Dorawa – starodruk z 1737 r.

Regularnie dary bieżących wydawnictw przekazują też bibliotece: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Ireneusz Werbiński, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński i ks. dr hab. Piotr Roszak.

Do Biblioteki Diecezjalnej przekazywane są także dary książkowe przesłane do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2015 r. skatalogowanych było 52 471 woluminów. Rok wcześniej było to 40 416, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 12 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2015 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 29 631rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 248 rekordów.

W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 3 367 woluminów. Na koniec 2015 r. w wolnym dostępie znajdowało się 32 155 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 5 928 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 5 362 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 4 293 woluminów skatalogowanych. Znajdują się tam także liczne woluminy podzielone na działy, ale jeszcze nieskatalogowane.

4. Udostępnianie zbiorów

W 2015 roku biblioteka była czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00, a w piątek od 9.00-16.00. Jedynie w okresie wakacyjnym czas działania biblioteki został skrócony.

Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 3 299 czytelników Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 3075 woluminów do domu czyli o ponad 500 więcej niż w poprzednim roku. Warto zaznaczyć że 70% wypożyczeń dokonały osoby świeckie i to one są głównymi czytelnikami naszej biblioteki, a nie klerycy czy osoby duchowne.

W ciągu roku zapisanych zostało 139 nowych czytelników. Oczywiście równolegle inne osoby, zazwyczaj kończące studia, likwidowały swoje konta biblioteczne.

5. Działalność Centrum Dialogu

Audytoria znajdujące się w Centrum Dialogu są coraz częściej wykorzystywane na różnego typu spotkania, konferencje czy sympozja. Regularnie odbywają się w nich konferencje organizowane m.in. przez Wydział Teologiczny UMK. Wielokrotnie w ramach sympozjów i warsztatów gościliśmy zagranicznych prelegentów. Systematycznie swoje spotkania metodyczne i szkoleniowe mają w Centrum Dialogu katecheci.

Bardzo owocna jest współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które często organizowały w naszych murach różnego typu spotkania.

Chętnie z pomieszczeń Centrum korzystają także różne grupy i wspólnoty świeckich. Wspólnota Posłanie zorganizowała dwa cykle „Seminarium Odnowy w Duchu Świętym” z cotygodniowymi spotkaniami w okresie listopad 2014 – luty 2015 oraz listopad 2015 – luty 2016. W weekendy skupienia dla swoich członków organizował Domowy Kościół, a wspólnota Przymierze Miłosierdzia warsztaty dla młodzieży „Talitha kum”. Comiesięczne spotkania miała także młodzieżowa Wspólnota Ojca Pio oraz Fundacja Nowego Tysiąclecia, a co tydzień swój miting ma wspólnota AA „Nova”.

Kilkukrotnie gościliśmy także grupy szkolne na lekcjach bibliotecznych.

W sumie w ciągu roku przez sale audytoryjne Centrum przewinęło się prawie 10,5 tys. tj. 2,7 tys. więcej niż w roku 2014.

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2015 r. :

10 I – Spotkanie przedstawicieli zakonów żeńskich z terenu diecezji toruńskiej

14 I – Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych UM Torunia

14-16 I – Seminarium „Opatrzność w teologii analitycznej”

29 I – Pokaz filmu „Eksterminacja Inteligencji Pomorskiej”

31 I – Skupienie ruchu „Spotkania małżeńskie”

31 I – Zabawa karnawałowa Domowego Kościoła

5 II – Spotkanie MOPR w Toruniu

9 II – Spotkanie oddziału kujawsko-pomorskiego Polskiego Związku Logopedów

13 II – Szkolenie dla prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej

14 II – Koncert Andrzeja Kołakowskiego

17 II – Wieczór autorski red. Wojciecha Muchy

11 III – Warsztaty dla nauczycieli

18-19 III – Szkolenie dla pracowników MOPR

21 III – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Ruchu Światło- Życie

10 IV - Projekcja filmu "Bóg nie umarł"

11-12 IV – Warsztaty ewangelizacyjne „Talitha Kum”

14 IV - Panel dyskusyjny o papieskiej wizji zjednoczonej Europy

15 IV – Spotkanie księży nt. Światowych Dni Młodzieży

17 IV – Spotkanie metodyczne dla katechetów

18-19 IV – Skupienie rodzin z Domowego Kościoła

20-22 IV – Sympozjum o tomizmie biblijnym

23 IV – Spotkanie o Camino de Santiago

25 IV – Diecezjalna Rada Ruchów i Rada Duszpasterska

25 IV – Skupienie Akcji Katolickiej

14 V – Sympozjum: „Przemoc wobec kobiety w Biblii?”

15 V – Pokaz filmu „Miłość z netu”

16 V - Finał konkursu papieskiego

16 V – Sympozjum o bł. Álvaro del Portillo

16 V – Film „Ucieczka z piekła” i koncert Michała Hallmanna

28 V – Spotkanie rodziców dzieci przedszkolnych z psychologiem

30 V – Konferencja „Camino Polaco”

7-8 VII – Warsztaty Zarządzania Strategicznego Związku Miast Polskich

29 VIII – Spotkanie katechetów rejonu toruńskiego

10 IX – Konferencja Urzędu Marszałkowskiego pt.: "E-usługi współczesną wizją administracji publicznej"

11 IX – Konferencja: "Anarchia-Monarchia-Demokracja. Libertarianizm w konfrontacji z innymi ujęciami ładu politycznego"

19 IX – Spotkanie doradców życia rodzinnego diecezji toruńskiej

26-27 IX – Warsztaty „Talitha kum”

3 X – Zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD w Toruniu

4 X – Promocja książki prof. A. Zybertowicza

7 X - Regionalne Forum Tutoringu

8 X – Akademia Zarządzania w Oświacie

9 X – Spotkanie z Kajetanem Rajskim i promocja książki „Wilczęta”

14 X – Promocja książki „Studia Soborowe”

17 X – Spotkanie klubu „Szewska Pasja” z prof. Andrzejem Nowakiem

19 X – Projekcja filmu: "Czy naprawdę wierzysz?"

22 X – Chrześcijańskie spojrzenia na problem uchodźców - debata Klubu Myśli.pl

23 X – Spotkanie jubileuszowe grupy AA „Nova”

25 X – Gala finałowa konkursu różańcowego

26 X – Spotkanie katechetów

28-29 X – III Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka

31 X – Bal Wszystkich Świętych

5 XI – Spotkanie dla kapłanów rejonu toruńskiego

6 XI – Colloquia Torunensia – dyskusja panelowa

12 XI – Spotkanie liderów Drogi Neokatechumenalnej

17 XI – Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla katechetów

18 XI – Spotkanie z Januszem Niemcem, najmłodszym więźniem politycznym PRL

19 XI – Forum Skarbników JST z terenu woj. kujawsko-pomorskiego

19-21 XI – Rekolekcje Domowego Kościoła

21 XI – Diecezjalna Rada Ruchów i Rada Duszpasterska

22 XI – Spotkanie KSM Diecezji Toruńskiej

25 XI – Spotkanie Klubu Jagiellońskiego

27 XI – Warsztaty dla katechetów

28 XI – Konferencja „Modernizm oraz socrealizm i architektura miasta w latach 1920-1989” w ramach cyklu spotkań pt. „Toruńskie Zabytki Młodszego Pokolenia”

30 XI – Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego

1 XII – Szkolenie RCRS dla pracowników socjalnych

2 XII – Konferencja o Służebnicy Bożej Magdalenie Mortęskiej

2 XII – Dysputa o dialogu z Islamem

3 XII – Konferencja o Islamie

5 XII – Spotkanie klubu Nowa Szewska Pasja z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim i ks. Stanisławem Małkowskim

7 XII – Konferencja dla nauczycieli pt. Promocja Czytelnictwa

8 XII – Szkolenie RCRS dla pracowników socjalnych

9 XII – Mikołajki Seminaryjne

10 XII – Skupienie dla katechetów

12 XII – Szkolenie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla Torunia

14 XII – Spotkanie pracowników MOPR

16 XII – Spotkanie stypendystów Fundacji Nowego Tysiąclecia

18 XII – Świąteczna Gala Dużych Rodzin

22 XII – Pokazy filmowe dla uczniów SP 5