Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2018 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W porozumieniu z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu przystąpiliśmy do melioracji i poprawiania rekordów bibliograficznych. Część z nich została utworzona bez odpowiadających im rekordów kartoteki haseł wzorcowych. W celu dostosowania całej naszej bazy katalogowej przystąpiliśmy do ich poprawiania i uzupełniania o odpowiednie rekordy KHW.

We wrześniu 2018 r. przedstawiciele naszej Biblioteki uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych która odbyła się w Katowicach.

Po kilka latach pracy udało zakończyć się meliorowanie i katalogowanie książek zgromadzonych w magazynie znajdujących się w piwnicach Wyższego Seminarium Duchownego.

W naszym budynku od września 2018 r. swoją siedzibę znalazł Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

2. Gromadzenie zbiorów

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Stała dotacja na zakup książek pozwala na bieżąco nabywać nowe pozycje znajdujące się w kręgu zainteresowania naszych czytelników, czyli związane z teologią, duchowością i filozofią chrześcijańską.

Decyzją Dyrektora Biblioteki ograniczono zakup czasopism naukowych. W sytuacji gdy prawie wszystkie liczące się periodyki umieszczają na swoich stronach internetowych pełne teksty poszczególnych numerów, zakup ich wersji papierowych wydaje się być nieuzasadniony ekonomicznie.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK. Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. Nasze zbiory są również dostępne w bazie NUKAT. W dniu 31 XII 2018 r. skatalogowanych było 80 574 woluminów. Rok wcześniej było to 73 170, czyli w ciągu roku skatalogowano prawie 7,5 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2018 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 48 189 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 858 rekordów bibliograficznych oraz 330 rekordów KHW.

Na koniec 2018 r. w wolnym dostępie znajdowało się 37 888 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 871 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7 601 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 25 326 tys. skatalogowanych woluminów wydawnictw zwartych oraz 2 888 woluminów wydawnictw ciągłych.

Udało się także zakończyć katalogowanie książek wydanych w XX wieku, które zostały zgromadzone przed 2010 r., ale nie były wcześniej skatalogowane. Obecnie na skatalogowanie oczekuje jedynie część zbiorów XIX wiecznych oraz starodruki.

4. Udostępnianie zbiorów

W 2018 roku biblioteka była czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00, a w piątek od 9.00-16.00. Jedynie w okresie wakacyjnym czas działania biblioteki został skrócony.

Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 2 239 czytelników Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 2 685 woluminów do domu. Warto zaznaczyć, że prawie 2/3 wypożyczeń dokonały osoby świeckie i to one są głównymi czytelnikami naszej biblioteki, a nie klerycy czy osoby duchowne.

W ciągu roku zostało zapisanych 111 nowych czytelników. Oczywiście w tym samym czasie osoby kończące studia były też wykreślane z listy czytelników.

5. Centrum Dialogu

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2018 r. :

7 I – Koncert kolęd

9 I – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

13 I – Spotkanie duszpasterstwa rodzin Diecezji Toruńskiej

17 I – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

18 I – Akademia Oświaty KPCEN

24 I – Seminarium filozoficzne Scientia et Fides

25 I – Prezentacja filmu o KL Soldau

1 II – Koncert kolęd Tomka Kamińskiego

3-4 II – Warsztaty Talitha Kum

7 II – Gala akcji charytatywnej fundacji Lex Lupus

9 II – Konferencja o bp. Adolfie Piotrze Szelążku

10 II - Konferencja Szkoleniowa Poprowadź Alpha

14 II – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

15 II – Spotkanie Urzędu Marszałkowskiego o projekcie Infostrada II

15 II – Szkolenie Urzędu Miasta Torunia o bezpieczeństwie danych

28 II – Szkolenie KPCEN

1 III – Gala projektu edukacyjnego Toruński Urząd dla Młodzieży

2 III – Spotkanie z Antonim Maciarewiczem

3 III – Spotkanie klubu dyskusyjnego „Nowa Szewska Pasja”

6 III – Prezentacja filmu „Zapora”

7-8 III – Spotkania rekolekcyjne dla GiLA

8 III – Szkolenie dla Urzędu Miasta Torunia

8 III – Konferencja o egzaminie ósmoklasisty

10 III - Prelekcja o represjach wobec podziemia niepodległościowego

12 III – Konferencja KPCEN: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

13 III – Seminarium filozoficzne Scientia et Fides

15 III – Szkolenie dla katechetów

16 III – Promocja poezji Zenona Zaręby

20 III – Konferencja dla nauczycieli KPCEN

21-22 III – Konferencja o Marcu 1968 (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK)

22 III – Wieczerza sederowa z rabinem Johnem Fischerem z Florydy

23 III – Spotkanie z członkiem Rady Polityki Pieniężniej Erykiem Łoniem

24 III – Spotkanie klubu dyskusyjnego Nowa Szewska Pasja

26 III – Forum Sekretarzy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

7-8 IV – Warsztaty dla młodzieży Talitha Kum

9 IV – Akademia Zarządzania Oświatą KPCEN

10 IV – Wykład o rewitalizacji dzielnic historycznych

11 IV – Seminarium Scientia et Fides

12 IV – Konferencja KPCEN dla polonistów

14 IV – Spotkanie klubu dyskusyjnego „Nowa Szewska Pasja”

15 IV – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

16 IV – Spotkanie Szkół Nowej Ewangelizacji

20 IV – Spotkanie z Krzysztofem Karoniem

21 IV – Konferencja Akcji Katolickiej

26 IV – Spotkanie liderów wspólnot Neokatechumenalnych

12 V – Konferencja: Praktyczny patriotyzm 1918/1920 - 2018. Różne odsłony

14 V – Warsztaty „Senior też badacz”

17 V – Konferencja KPCEN „Innowacyjna edukacja – czyli jaka”

19 V – Finał konkursu papieskiego

22 V – Seminarium „Potoczny i naukowy obraz świata”

24 V – Debata o diakonacie stałym w Polsce

25 V – I Forum Wychowawców

28 V – Konferencja „Młodzież w kontaktach międzynarodowych”

2-3 VI – Rekolekcje wspólnoty Przymierze Miłosierdzia

4 VI – Warsztaty „Senior też badacz”

5 VI – Szkolenie pracowników MOPR nt. cyberprzestępczości

6 VI – Gala konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”

7 VI – Konferencja o reformie samorządu terytorialnego

8 VI - Konferencja "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym szkolnym. Współpraca z rodzicami"

9 VI – Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Toruńskiej

12 VI – Konferencja KPCEN dla uczestników projektu „Buduję, koduję, programuję”

13 VI – Gala Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

18 VI – Gala laureatów konkursów przedmiotowych (Kuratorium Oświaty)

19 VI – Szkolenie o rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

25 VI – Warsztaty „Senior też badacz”

26 VI – Spotkanie LGD dla Torunia

30 VI -  VII – Kurs Mojżesz (Szkoła Nowej Ewangelizacji)

5 VII – Konsultacje UMT nt. rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia

6-9 VII - Kurs "Jezus w czterech Ewangeliach"

16-17 VII - "Summer school" z teologami z Chorwacji

21 VII – Konferencja z okazji 20 rocznicy erygowania Instytutu Miłosierdzia Bożego

29 VIII – Spotkanie katechetów rejonu toruńskiego

4 IX – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych

7 IX – Szkolenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

11 IX – Konferencja „Wolny rynek i jego teorie”

11 IX – Grupa Wsparcia Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego

13 IX – Diecezjalna Rada Duszpasterska

14 IX – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

18 IX – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych

27 IX – Konferencja o wolontariacie

1 X – Szkolenie Urzędu Miasta Torunia

5 X – Forum Wychowawców

10 X – Seminarium Sceientia et Fides

12 X – Szkolenie dla duchowieństwa diec. toruńskiej

13 X – Zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD

16 X – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych

18 X – Spotkanie dla katechetów

19 X – Spotkanie z red. Wojciechem Sumlińskim

19 X – Spotkanie z mec. Stefanem Hamburą

21 X – Gala finałowa konkursu różańcowego

25 X – Akademia Zarządzania Oświatą (KPCEN)

26 X – Sympozjum „Świętość – wysiłek czy łaska”

27 X – Targi medycyny klasztornej i ziołolecznictwa

28 X – Bal Wszystkich Świętych dla dzieci

30 IX – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych

5 XI – Spotkanie z o. Ksawerym Knotzem OFM

6 XI - Konferencja Zawody medyczne - nowe wyzwania i perspektywy

7 XI – Spotkanie księży rejonu toruńskiego

8 XI – Konferencja Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów

8 XI - Seminarium o doktrynach monarchistycznych - Antonio de Guevara

10 XI – Diecezjalna Rada Katechetyczna

13 XI - Konferencja dla nauczycieli o storytellingu

15 XI - Konferencja: Czy ruchy w Kościele Katolickim mogą stać się sektami?

15 XI – Akademia Zarządzania Oświatą (KPCEN)

16 XI – Spotkanie z Jerzym Targalskim

17 XI – Diecezjalna Rada Ruchów

19 XI – Konferencja dla nauczycieli (KPCEN)

20 XI – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych

20 XI – Spotkanie liderów wspólnot neokatechumenalnych

21 XI – Grupa wsparcia Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego

24 XI – Konferencja Zabytki toruńskie młodszego pokolenia

25 XI – Gala KSM

28 XI – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

29-30 XI – Konferencja Opieka Wspierająca w Medycynie: Chory i rodzina

30 XI – Wieczerza sederowa – wspólnota Pro Misja

7 XII – Konferencja Interdyscyplinarne wspieranie dzieci z diagnozą FASD

8-9 XII – Warsztaty Talitha Kum

10 XII – Pokaz filmowy dla SP 11

10-11 XII – Konferencja Szekspir polityczny. Polityka, prawo i rządzenie w twórczości Williama Szekspira.

11 XII – Promocja książki prof. Wojciecha Polaka

13 XII – Akademia Zarządzania Oświatą KPCEN

14 XII – Gala świąteczna Kamienicy Inicjatyw

18 XII – Spotkanie KSM

19 XII – Szkolenie WUP

19 XII – Seminarium Scientia et Fides

20 XII – Szkolenie pracowników TCŚR

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń