Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Działy

Większość księgozbioru jest ustawiona w salach czytelni w tzw. wolnym dostępie. Czytelnik samodzielnie sięga interesujące go pozycje z półki i sam może przeglądać wydawnictwa znajdujące się w polu jego zainteresowań. Książki są podzielone na następujące działy:

 

A  Informatorium

Ab................................ Bibliografie

Ac................................ Katalogi zbiorów

Ae................................ Encyklopedie, słowniki i leksykony

Ag................................ Słowniki biograficzne

Ai................................. Słowniki języka polskiego

Ak................................ Słowniki języków obcych

Am............................... Kultura, literatura

Ao................................ Informatory

Ap................................ Atlasy, przewodniki

C Religioznawstwo

Ca................................ Dział ogólny

Cb................................ Syntezy, podręczniki

Cc................................ Filozofia religii

Cd................................ Historia religii

Ce................................ Psychologia i socjologia religii

Cf................................. Religie nie monoteistyczne

Cg................................ Religie monoteistyczne

Ci................................. Chrześcijaństwo

Cj................................. Sekty i ruchy religijne

Ck................................ Ateizm

D Teologia. Dział ogólny

Da................................ Magisterium Kościoła

Dc................................ Dzieła zbiorowe i zbiory artykułów

De................................ Wstępy do teologii

Dg................................ Metodologia teologii

Di................................. Szkolnictwo teologiczne

Dk................................ Biografie, autobiografie, pisma wybrane

Dl................................. Wywiady i publicystyka

Dn................................ Opracowania popularne

E Biblistyka

Ea................................. Dział ogólny

Eb................................ Wstępy i konkordancje

Ec................................. Filologia biblijna

Ed................................ Świat Biblii

Ef................................. Tekst i przekłady Pisma św.

Eg................................. Komentarze do Pisma św.

Eh................................ Teologia biblijna

Ei.................................. Biblia w kulturze

Ek................................. Opracowania popularne

F Historia Teologii

Fa................................. Dział ogólny

Fac............................... Historii teologii  ogólne

Fad.............................. Historia teologii w poszczególnych krajach

Fb................................ Teologia starożytna  patrologia

Fc................................. Teologia średniowieczna

Fd................................ Wiek XVI - XVIII

Fe................................ Wiek XIX

Fg................................. Wiek XX

G  Teologia Fundamentalna

Ga................................ Dział ogólny

Gb................................ Syntezy, podręczniki

Gc................................ Objawienie, wiara

Gd................................ Jezus Chrystus

Ge................................ Eklezjologia fundamentalna

H Teologia Dogmatyczna

Ha................................ Dział ogólny

Hb................................ Podręczniki, syntezy

Hc................................ Bóg, Trójca Święta

Hd................................ Chrystologia, Soteriologia

He................................ Pneumatologia

Hf................................. Stworzenie

Hg................................ Charytologia (łaska)

Hi................................. Eklezjologia

Hj................................. Mariologia

Hk................................ Sakramentologia

Hl................................. Eschatologia

Hn................................ Ekumenizm

Hp................................ Teologia polityczna

I Teologia Moralna

Ia.................................. Dział ogólny

Ib................................. Podręczniki, syntezy

Ic................................. Teologia moralna ogólna

Id................................. Teologia moralna szczegółowa

In................................. Opracowania popularne

J Teologia Pastoralna

Ja................................. Dział ogólny

Jb................................. Opracowania ogólne i podręczniki

Jc................................. Apostolstwo i ewangelizacja

Jd................................. Parafia

Je................................. Duszpasterstwo stanowe

Jf.................................. Duszpasterstwo grup zawodowych

Jg................................. Duszpasterstwa specjalistyczne

Jh................................. Świeccy i ich zrzeszenia

Ji.................................. Media

Jk................................. Misjologia

K Teologia Duchowości

Ka................................ Dział ogólny

Kb................................ Opracowania ogólne i podręczniki

Kc................................ Źródła

Kd................................ Historia duchowości

Ke................................ Duchowość kapłańska

Kf................................. Duchowość zakonna

Kg................................ Duchowość laikatu

Kh................................ Zagadnienia szczegółowe

Kj................................. Rozważania

Kl................................. Zagadnienia ascetyczne

Kn................................ Modlitewniki, antologie modlitw

Ks................................. Świadectwa

L  Liturgika

La................................. Dział ogólny

Lb................................ Zagadnienie ogólne, syntezy

Lc................................. Historia liturgii

Ld................................ Teologia liturgii

Le................................ Księgi liturgiczne

Lf................................. Posługi liturgiczne

Lg................................ Rok liturgiczny

Lh................................ Sakramenty i sakramentalia

Li................................. Obrzędy paraliturgiczne (nabożeństwa)

Lj................................. Muzyka sakralna

Lm............................... Liturgiczne pomoce duszpasterskie

M Homiletyka

Ma............................... Dział ogólny

Mb............................... Historia kaznodziejstwa

Mc............................... Opracowania ogólne i podręczniki

Md............................... Pomoce homiletyczne

Me............................... Kazania

Mf................................ Rekolekcje

N  Katechetyka

Na................................ Dział ogólny

Nb................................ Historia katechetyki i katechezy

Nc................................ Opracowania ogólne

Nd................................ Katechetyka materialna

Ne................................ Katechetyka szczegółowa

Nf................................. Metodyka i dydaktyka katechetyczna

Ng................................ Podręczniki do katechezy

Nh................................ Inne pomoce katechetyczne

Ni................................. Katecheza dorosłych

P Katolicka Nauka Społeczna

Pa................................ Dział ogólny

Pb................................ Opracowania ogólne i podręczniki

Pc................................ Nauczanie społeczne biskupów (dokumenty)

Pd................................ Zagadnienia szczegółowe

R  Historia

Ra................................ Dział ogólny

Rb................................ Opracowania ogólne, syntezy

Rc................................ Starożytność

Rd................................ Średniowiecze

Re................................ Nowożytność

Rf................................. XIX w.

Rg................................ XX –XXI w.

Rh................................ Zakony, stowarzyszenia, bractwa

Ri................................. Diecezje polskie

Rj................................. Regiony i miejscowości

Rk................................ Hagiografia

S  Prawo

Sa................................. Dział ogólny

Sb................................ Opracowania ogólne i podręczniki PK

Sc................................ Historia Prawa

Sd................................ Kodeksy PK

Se................................ Normy generalne PK

Sg................................ Prawo osobowe

Sh................................ Prawo rzeczowe

Si................................. Prawo kościołów nierzymskokatolickich

Sj................................. Kościół w prawie świeckim

Sk................................ Prawo świeckie

T  Filozofia

Ta................................ Dział ogólny

Tb................................ Opracowania ogólne. Wstępy do filozofii

Tc................................ Klasycy filozofii

Td................................ Historia filozofii

Te................................ Logika

Tf................................. Teoria poznania (epistemologia)

Tg................................ Ontologia (metafizyka)

Th................................ Filozofia przyrody (kosmologia)

Ti................................. Antropologia

Tj................................. Etyka

Tk................................ Estetyka

Tl................................. Metodologia

Tm............................... Teodycea

To................................ Filozofia kultury

X Kultura i sztuka

Xa................................ Dział ogólny

Xb................................ Zagadnienia ogólne

Xc................................ Historia sztuki

Xd ............................... Malarstwo, grafika i rysunek

Xe................................ Architektura

Xf................................. Rzeźba

Xg................................ Sztuka miast i regionów

Xi................................. Konserwacja zabytków

Xk................................ Wyposażenie wnętrz i przedmioty sztuki sakralnej

Xm............................... Muzealnictwo, kolekcjonerstwo, wystawy

Xn................................ Ikonografia i symbolika chrześcijańska

Xo................................ Chrześcijaństwo a kultura

Y  Nauki Społeczne

Yb................................ Pedagogika

Yc................................. Psychologia

Yd................................ Socjologia

Z  Inne

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń