Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Modlitewnik Księżnej Doroty

Modlitewnik księżnej DorotyModlitewnik księznej DorotyModlitewnik księżnej Doroty - Feurzeug christlicher Andacht - to kopia faksymilowa jednego z cymeliów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej UMK. Oryginał tego modlitewnika został wydrukowany na pergaminie, w 1536 r. w Nürnberg, w przez drukarza Jobsta Gutknechta. Został on podarowany księżnej pruskiej Dorocie, ze skandynawskiej dynastii oldenburskiej. Była ona pierwszą żoną Albrechta Hohenzollerna - ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, który po jego sekularyzacji stał się pierwszym świeckim księciem pruskim.

 

Więcej…

 

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani IIKolejnym cennym wydawnictwem znajdującym się w zbiorach naszej biblioteki są Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II – Akta zgromadzeń Świętego Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II. Nie są to jednak teksty dobrze znane z wydawnictwa: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, które zawierają końcowe teksty dokumentów wypracowanych i ogłoszonych przez sobór. Acta synodalna… to zbiór dokumentów który pozwala poznać nam niejako od wewnątrz jak wyglądały prace nad poszczególnymi dokumentami soborowymi. Jest to oficjalny zapis działalności Sekretariatu Soboru, zawierający wszystkie teksty robocze: schematy dokumentów rozsyłane ojcom soborowym i ekspertom, kolejne nanoszone w nim zmiany, zgłoszenia poprawek i wniosków płynące od różnych sekretariatów i komisji soborowych.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności biblioteki w 2010r.

Sprawozdanie za rok 2010

Biblioteka Diecezjalna im. ks. Stanisława Kujota jest agendą diecezjalną i podlega Biskupowi Toruńskiemu. Powołana została dekretem Biskupa Toruńskiego dr. Andrzeja Suskiego z dnia 16 sierpnia 1995 r.

Siedziba Biblioteki (od czasu jej ustanowienia) znajduje się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, przez co pełni również funkcję Biblioteki Seminaryjnej.

Księgozbiór Biblioteki początkowo składał się głównie z darów przekazanych na mocy testamentu, kolekcji księży z naszej Diecezji oraz darów od osób świeckich. Z racji na określony profil biblioteki gromadzone są wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu filozofii, teologii i innych dyscyplin kościelnych. Zgodnie z tym zakresem zaczęto zakupywać nowe pozycje.

Więcej…

 

Katalog Biblioteki Diecezjalnej

Od maja 2021 r. nasz księgozbiór jest widoczny w Centralnym Katalogu Bibliotek Fides pod adresem: katalog.fides.org.pl Jest to katalog grupujący obecnie 27 bibliotek kościelnych z Polski. W celu wyszukania tylko naszych pozycji należy wybrać naszą bibliotekę z listy w prawym górnym rogu lub zalogować się na swoje konto czytelnika.

Każdy czytelnik zapisany wcześniej do biblioteki otrzyma swój login i hasło przy okazji wizyty w wypożyczalni naszej biblioteki.

Po zalogowaniu dostępne są następujące funkcje:

 • domyślne wyszukiwanie we własnej bibliotece
 • zamawianie książek
 • przedłużanie terminu wypożyczenia
 • sprawdzanie stanu konta i przeglądanie historii wypożyczeń
 • tworzenie list
 • zarządzanie swoimi ustawieniami
 • proponowanie zakupu nowych tytułów książek
 • i wiele innych...
 

Czytelnicy

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:

 • Księża diecezji toruńskiej oraz zakonnicy i zakonnice pracujące na terenie diecezji
 • Klerycy Wyższego Seminarium Duchowego w Toruniu
 • Katecheci z terenu diecezji toruńskiej
 • Studenci UMK
 • Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • Studenci Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej
 • Wierni świeccy z diecezji toruńskiej

W czytelni (na miejscu) mogą ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej korzystać wszyscy zainteresowani.

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń