Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Cenne zbiory

Starodruki

O randze i zasobności bibliotek w szczególny sposób świadczą zbiory zgromadzonych w niej cymeliów, takich jak rękopisy, inkunabuły czy starodruki. Ponieważ Biblioteka Diecezjalna w Toruniu powstała dopiero kilkanaście lat temu i nie przejęła zbiorów żadnej wcześniej istniejącej instytucji, nie miała możliwości, by zgromadzić tego typu zbiory. Inne biblioteki kościelne, które posiadają znaczne zbiory starodruków, zazwyczaj albo same posiadają już kilkusetletnią historię albo przejmowały zbiory bibliotek klasztornych kasowanych w XIX w. przez państwa zaborcze. Nie znaczy to jednak, że interesująca nas biblioteka nie posiada w ogóle tego typu zbiorów. Biskup toruński Andrzej Suski odwiedzając podczas wizytacji poszczególne parafie diecezji, zawsze interesuje się, czy w kancelarii parafialnej, na strychu lub w wieży kościelnej są zgromadzone jakieś cenne zbiory. Jeśli parafia takie posiada, zleca, by przekazać akta do Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, a druki do Biblioteki Diecezjalnej. Zazwyczaj są do wydawnictwa z okresu międzywojennego, ale zdarzają się także druki pochodzące z XIX wieku, a nawet nieliczne starodruki.

Aktualnie w magazynie cennych zbiorów w Centrum Dialogu są przechowywane następujące starodruki (uporządkowane wg dat wydania):

Więcej…

 

Patron

Patron Biblioteki Diecezjalnej - Ks. Stanisław Kujot

Ks. Stanisław KujotPatronem Biblioteki Diecezjalnej jest ks. Stanisław Leopold Kujot - historyk i pedagog. Urodzony 13.11.1845 roku w Kiełpinie pod Tucholą, uczęszczał do szkoły w Chojnicach i Chełmnie. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie 10.04.1870 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. Studia z zakresu teologii i historii, zakończone egzaminem państwowym, kontynuował w Münster i w Berlinie. Po zakończeniu studiów pracował jako duszpasterz w Gniewie, a następnie jako wykładowca w pelplińskim progimnazjum biskupim Collegium Marianum.

Więcej…

 

Działy

Większość księgozbioru jest ustawiona w salach czytelni w tzw. wolnym dostępie. Czytelnik samodzielnie sięga interesujące go pozycje z półki i sam może przeglądać wydawnictwa znajdujące się w polu jego zainteresowań. Książki są podzielone na następujące działy:

Więcej…

 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia Biblioteki Centrum Dialogu:

Poniedziałek, środa i piątek: 9.00 - 16.00

Wtorek i czwartek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

 

Biblioteka

Biblioteka Diecezjalna im. ks. Stanisława Kujota jest agendą diecezjalną i podlega Biskupowi Toruńskiemu. Powołana została dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z dnia 16 sierpnia 1995 r.

Siedziba Biblioteki znajdowała się od chwili utworzenia się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, przez co pełni również funkcję Biblioteki Seminaryjnej.

Księgozbiór Biblioteki początkowo składał się głównie z darów przekazanych na mocy testamentu, kolekcji księży z naszej Diecezji oraz darów od osób świeckich. Dość szybko dokonano selekcji i określono profil gromadzonych zbiorów – wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu filozofii, teologii i innych dyscyplin kościelnych. Zgodnie z tym zakresem zaczęto zakupywać nowe pozycje (co roku kupowanych jest ok. 800 książek) oraz podjęto stałą prenumeratę kilkunastu periodyków teologicznych. Wcześniejsze zbiory są systematycznie uzupełniane o pozycje przekazywane z prywatnego księgozbioru ks. bpa Andrzeja Suskiego, a także dary otrzymane z Belgii dzięki pośrednictwu ks. prof. Marka Starowieyskiego oraz z Rzymu przy wsparciu ks. Sławomira Odera. Będą tworzyć razem znaczy zasób pozycji polskich i obcojęzycznych dotyczących różnych działów religioznawstwa i teologii.

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń