Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II

Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore przewodniczył uroczystości podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II w Toruniu. – Niech wzrasta i niech się rozwija – powiedział abp Migliore podczas poświęcenia kamienia węgielnego. Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II powstało z inicjatywy ks. biskupa Andrzeja Suskiego.

Uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego rozpoczęły się 27 VI 2011 o godz. 12. na placu budowy przy pl. Frelichowskiego 1, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej. W powstającym centrum mieścić się będzie m.in. nowoczesna biblioteka diecezjalna zawierająca drogocenne zbiory oraz sale konferencyjne, w których odbywać się będą Colloquia Torunensia.

Po odczytaniu aktu erekcyjnego i wysłuchaniu krótkiej historii powstawania Centrum Dialogu Nuncjusz Apostolski, przedstawiciele diecezji, władz samorządowych oraz wykonawców projektu podpisali akt erygujący nowe centrum.

- Gaudium et spes. Radość i nadzieja. Radujemy się, że nasze plany wcielają się w życie i żywimy nadzieję, że to centrum będzie służyć mieszkańcom naszego miasta, ale także tym, którzy będą poszukiwać dialogu – powiedział bp Andrzej Suski dziękując licznie zgromadzonym za wspieranie tego dzieła. – Dialog w Toruniu to przesłanie wielusetletnie. W 1645 r. spotkanie chrześcijan różnych wyznań pokazało, że można w dialogu żyć i dzięki niemu współpracować. Centrum dialogu będzie kontynuacją tego co przed setkami lat zostało zapoczątkowane – powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Kamień węgielny pochodzi ze świętych drzwi z bazyliki św. Piotra w Watykanie. W tubie zawierającej akt erekcyjny umieszczono także okolicznościowe monety: z wizerunkiem Jana Pawła II, herbem województwa kujawsko-pomorskiego oraz panoramą Torunia.

Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II powstaje dzięki współpracy diecezji toruńskiej z gminą miasta Toruń oraz urzędem marszałkowskim województwa kujawsko – pomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P i środków Gminy Miasta Toruń.

ks. Paweł Borowski

Tekst za http://diecezja-torun.pl