Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Nabytki - I 2011

W styczniu 2011 r. Biblioteka Diecezjalna Zakupiła nowości książkowe następujących wydawnictw:

 • Wydawnictwo WAM - 14 pozycji
 • Wydawnictwo Karmelitów Bosych - 1 pozycja
 • Wydawnictwo "Esprit" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo św. Stanisława BM - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Więź - 3 pozycje
 • Wydawnictwo Jedność - 2 pozycje
 • Wydawnictwo "M" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo "Wektory" - 2 pozycje
 • Wydawnictwo Marek Derewiecki - 3 pozycje
 • Wydawnictwo Naukowe UMK - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Neriton - 2 pozycje
 • Wydawnictwo PAX - 1 pozycja
 • Wydawnictwo Salwator - 3 pozycje
 • Wydawnictwo "Święty Wojciech" - 1 pozycja
 • Inne wydawnictwa - 28 pozycji


W. Medwid, Usprawiedliwienie w dialogu katolicko-luterańskim. Analiza Dekretu o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego i Wspólnej deklaracji z 1999 roku, Kraków 2010


K. Śnieżyński, Czy potrzebne są dowody na istnienie Boga, Kraków 2010


P. Johnston, Cienie Szeolu, Kraków 2010

Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2, Kraków 2010

J. Oberste, Heretycy i inkwizycja w średniowieczu, Kraków 2010

Z. Kroplewski, Kryzysy kapłańskie. Analizy psychologiczno-formacyjne, Kraków 2010


J. Navarro-Valls, Rzecznik. Krok w krok za Janem Pawłem II, Warszawa 2010


H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t.1-2, Warszawa 2010


M. Szymoniak, W kierunku demokracji personalistycznej, Warszawa 2010


św. Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t.III, Warszawa 2010


E. Nowacka, Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI, Wrocław 2010


A. Friszke, PRL wobec Kościoła. Akta 1970 - 1978, Warszawa 2010


P. Siuda, Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010


R. Łętocha, O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego, Kraków 2010


C. Krakowiak, Profesja zakonna, Sandomierz 2010


A. Draguła, Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Warszawa 2010


R. Hajduk, Czynić prawdę. Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej, Olsztyn 2010


Z. Werra, Działalność duszpasterska w 2 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941-1947, Warszawa 2009


H. Chadwick, Historia Rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Od Czasów Apostolskich do Soboru Florenckiego, Kraków 2010


J. Śledzianowski, Eutanazja - dobra śmierć czy zabójstwo człowieka, Kielce 2010


T. Stępień, Pseudo-Dionizy Areopagita. Chrześcijanin i platonik, Warszawa 2010


C. Benke, Historia duchowości chrześcijańskiej w zarysie, Kielce 2010


T. Philippe, Wierność Duchowi Świętemu, Kraków 2010


T. Merton, Kierownictwo duchowe i medytacja, Kraków 2010


J. Koralewski, Mądrość pustyni. Życie pustelnicze od monastycyzmu przedchrześcijańskiego do VI wieku, Kraków 2010


J. Brantschen, Dlaczego istnieje cierpienie, Kraków 2010
A. Witkowska, Sancti. Miracula. Peregrinationes, Lublin 2009
A. Swift, Wprowadzenie do filozofii politycznej, Kraków 2010
W. Carroll, Historia chrześcijaństwa, t. 2, Budowanie chrześcijaństwa, Wrocław 2010
W. Carroll, Historia chrześcijaństwa, t. 3, Złota epoka chrześcijaństwa, Wrocław 2010
Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki "Spe salvi" Benedykta XVI, pod red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2010
Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, pod red. J. Dobosza, Poznań 2009
P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach komunizmu, Kraków 2009
Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010
Kant a metafizyka, pod red. N. Leśniewskiego, J. Rolewskiego, Toruń 2010
S. Bylina, Religijność późnego średniowiecza, Warszawa 2009
Pedagogiczne i teologiczne aspekty życia rodzinnego, pod red. P. Duksy, Olsztyn 2009
A. Bielinowicz, Katechizacja w diecezji i archidiecezji warmińskiej w latach 1945-2005, Olsztyn 2010
Bremer J., Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków 2010
J. Brejdak, Cierń w ciele. Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej, Kraków 2010
A. Laggia, M. P. Gardini, Byłem scjentologiem. Prawdziwe historie ludzi, którym udało się opuścić sektę, Kraków 2010
H. Yannou, Jezuici i towarzystwo, Kraków 2010
H. Schilling, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia - społeczeństwo - państwo, Warszawa 2010
P. Bogacki, Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009
M.-D. Philippe, Maryja. Tajemnica Bożego Miłosierdzia, Kraków 2010
M. Tenace, Posługa przełożonych, Kraków 2010
Boecjusz, Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa, Kęty 2010
Jan Szkot Eriugena, Periphyseon, księga 1-2, Kęty 2009-2010
A. Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne,
J. Glapik, Sakramenty i inne ważne sprawy. Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego, Poznań 2010
K. Wons, Jakiego księdza chcą ludzie?, Kraków 2010
E. Husserl, Medytacje kartezjańskie. Wprowadzenie do fenomenologii, Warszawa 2009
Tomasz z Akwinu, Komentarz do "Księgi o przyczynach", Warszawa 2010
Y. Hirschfeld, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie Bizancjum, Kraków 2010
A. McGrath, Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury zachodu, Warszawa 2009
G. Amorth, Wspomnienia egzorcysty. Moje życie w walce z szatanem, Częstochowa 2010
I. Dec, Siejba słowa, t. 16 i 18, Świdnica 2008-2009
Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej, pod red S. Bukalskiego, Szczecin 2010
Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, pod red. A. Offmańskiego, Szczecin 2010
 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń