Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Nabytki - V 2012

Książki zakupione przez Bibliotekę w maju 2012 r.

 1. L. Rooney, R. Faricy, Jak rozmawiać z Bogiem, Kraków 2012
 2. Trudne fragmenty Biblii, Warszawa 2011
 3. S. Grygiel, Jestem, więc modlę się, Poznań 2012
 4. J. Nastalska-Wiśnicka, Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X-XIV w.), Lublin 2011
 5. J. Gauthier, Modlitwa chrześcijańska. Praktyczny przewodnik, Poznań 2012
 6. M. Tomaszewski, Albert Marvelli. Pełnia życia, Poznań 2012
 7. A. Draguła, Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, Warszawa 2012
 8. J. Marecki, L. Rotter, Relikwie - leksykon, Kraków 2012
 9. M. Chojnacki, Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i eucharystia według świętego Barnarda z Clairvaux, Tyniec 2012
 10. W. Giertych, Fides et actio, Warszawa 2012
 11. H. Bergson, Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha, Kraków 2012
 12. J. Nagórny, Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, Lublin 2012
 13. A. Świeżyński, Filozofia cudu, Warszawa 2012
 14. Filozofia religii, pod red. S. Janeczka, Lublin 2012
 15. M. Grabowski, Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Toruń 2012
 16. Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012
 17. P. Waszak, Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne, Lublin 2012
 18. Drogowskazy wychowania, pod red. S. Wilka, Lublin 2012
 19. Z. H. Nowak, Przyczynki źródłowe do historii Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Toruń 2011
 20. R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne, Warszawa 2012
 21. J. Gałkowski, Człowiek, praca, wartości, Lublin 2012
 22. T. Kamiński, Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2012.
 23. K. Pawłowski, Zarys logiki, Warszawa 2012
 24. U. Nowicka, Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum Kościoła katolickiego, Warszawa 2012
 25. D. Wajsprych, Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa Tischnera, Olsztyn 2011
 26. Vita beata. Interpretacja pojęcia szczęścia ludzkiego w starożytności chrześcijańskiej, pod red. D. Zagórskiego, Toruń 2012
 27. W. Necel, Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012
 28. Tomasz z Akwinu, Wykład listu do Kolosan, pod red. P. Roszaka, Toruń 2012
 29. Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, pod red. M. Bała, Warszawa 2012
 30. P. Domeracki, Sześć cnót mniejszych, Toruń 2012
 31. B. Yocum, Dar proroctwa, Warszawa 2012
 32. Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus, Warszawa 2012
 33. S. Becker, Głupstwo Boże. Miejsce rozumu w teologii Marcina Lutra, Warszawa 2012
 34. Benedykt XIV, Mistrzynie duchowe, Poznań 2012
 35. Klemens Aleksandryjski, Który człowiek bogaty może być zbawiony?, Kraków 2012
 36. S. Gaeta, Cud Karola. Świadectwa i dowody świętości Jana Pawła II, Kraków 2012
 37. B. Russell, Dzieje zachodniej filozofii, Warszawa 2012
 38. Katalog poloników biblioteki Pontificia Universita Urbaniana, Warszawa 2012
 39. F. Nitzsche, Dytyramby dionizyjskie, Kraków 2011
 40. A. Monnin, Zapiski z Ars, Warszawa 2012
 41. T. Merton, Aby odnaleźć Boga. Antologia, Poznań 2012
 42. A. Posadzki, Jak przeciwstawiać się złu. Demonologia na dzisiejsze czasy, Kraków 2012
 43. R. Falsini, Gesty i słowa Mszy Świętej, Kraków 2012
 44. T. Philippe, Okruchy. Rady dotyczące życia wewnętrznego i modlitwy serca, Kraków 2012
 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń