Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Nowości

Popularne

Promocja książki „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965.”

W roku jubileuszu 100. rocznicy powstania Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław Śmigiel, Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "GAUDIUM" zapraszają na prezentację i promocję książki dr. Michała Białkowskiego "Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965".

Publikacja to pierwsza edycja źródłowa dokumentów wytworzonych przez ciało kolegialne, jakim były zebrania polskich biskupów zgromadzonych wokół kardynała Stefana Wyszyńskiego w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie. Z uwagi na fakt, że zebrania miały formę zbliżoną do posiedzeń Konferencji Episkopatu Polski (odbywały się regularnie raz w tygodniu), są jednym z podstawowych źródeł do dziejów polskiego episkopatu po drugiej wojnie światowej.

Miejsce: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Plac Bł. Ks. S. Frelichowskiego 1 Toruń   
Data: 4 grudnia 2019 r., godz. 17.00


Prelegenci
- ks. bp prof. dr hab. Wiesław Śmigiel
- dr Michał Białkowski (UMK)
- prof. dr hab. Zbigniew Karpus (UMK)
- ks. dr Marek Szymański (GAUDIUM)
- o. dr Grzegorz Dobroczyński SJ (moderator)

 

Spotkanie z małżeńswem które spędziło rok na misjach w Brazylii

We wtorek 3 grudnia 2019 r. wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza do Centrum Dialogu na godz. 19.00 na spotkanie „Małżeńska misja w Brazylii”. Podczas spotkania małżeństwo Agnieszka i Łukasz, którzy spędzili ostatni rok w Brazylii jako świeccy misjonarze, podzielą się swoim doświadczeniem tej misji.

Więcej informacji »

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2019 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W maju 2019 r. skończył się okres trwałości projektu „Centrum Dialogu”. Przez cały czas trwania trwałości projektu udało się utrzymać założone wskaźniki projektu.

Dzięki zwiększonej, na czas trwania projektu, liczbie pracowników udało się w okresie 5 lat uporządkować i skatalogować całość zbiorów bieżących zebranych w Bibliotece. Są one wszystkie widoczne w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także w NUKAT - centralnym katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych. Nie skatalogowane pozostają jedynie nieliczne posiadane przez nas starodruki oraz część zbiorów pochodzących z XIX wieku.

We wrześniu 2019 r. przedstawiciele biblioteki wzięli udział w 25 Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych, które odbyła się w Sandomierzu w dniach 3-5.09.2019. Podczas jego trwania dyrektor biblioteki ks. Bogusław Dygdała został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tejże Federacji. Cały czas jest on także członkiem redakcji wydawanego przez federację półrocznika „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych”.

W związku z redukcją etatów od września 2019 r. zostały zmienione godziny pracy Biblioteki. Dotychczas dwa razy w tygodniu biblioteka była otwarta w godzinach popołudniowych. Doświadczenie pokazało jednak, że w tym czasie czytelnicy pojawiali się sporadycznie. Połączenie tego faktu ze zmniejszoną liczbą personelu zaowocowało decyzją o codziennym otwarciu biblioteki tylko w godz. 9.00-16.00.

Na koniec 2019 r. zakończono także meliorację naszych rekordów w katalogu i tworzenie brakujących haseł KHW. Obecnie wszystkie nasze rekordy są w pełni zgodne aktualnymi normami dla MARC 21

2. Gromadzenie zbiorów

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Stała dotacja na zakup książek pozwala na bieżąco nabywać nowe pozycje znajdujące się w kręgu zainteresowania naszych czytelników, czyli związane z teologią, duchowością i filozofią chrześcijańską.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK. Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. Nasze zbiory są również dostępne w bazie NUKAT. W dniu 31 XII 2019 r. skatalogowanych było 84 652 woluminów. Rok wcześniej było to 80 574, czyli w ciągu roku nasze zbiory wzbogaciły się o prawie 4 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2019 r. w bazie  katalogowej posiadaliśmy 51 191 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy ponad 500 rekordów bibliograficznych oraz aż 850 rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych, co było związane z porządkowaniem naszej bazy katalogowej.

Na koniec 2019 r. w wolnym dostępie znajdowało się 38 583 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 7 056 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7 822 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 27 254 skatalogowanych woluminów wydawnictw zwartych oraz 3 937 woluminów wydawnictw ciągłych.

Więcej…

 

Warsztaty Talitha Kum

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2019 r. w Centrum Dialogu odbędzie się kolejna edycja warsztatów Talitha Kum organizowanych przez wspólnotę Przymierze Miłosierdzia.

Jest to propozycja dla osób między 15 a 30 rokiem życia, które chcą doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem oraz pozwolić, by w ich życiu coś zmieniło się na lepsze. Talitha kum to dwudniowe rekolekcje, pełne zaskakujących dynamik, konferencji, modlitw i niespodzianek.

Szczegółowe informacje i zapisy »

 

Konferencja poświęcona FASD

Fundacja "Daj szansę" w dniu 29 XI 2019 r. organizuje w Centrum Dialogu konferencję "FASD trauma niewidzialna. Jak sprawić żeby prawo i orzecznictwo podążało za rzeczywistością problemu".

Spotkanie będzie miejscem podsumowania drugiego roku działalności Centrum Diagnozy i Terapii FASD.

Pan Emil Szumiło z zasłużonego żywieckiego Centrum psychologicznego ITEM przedstawi kompetencyjny potencjał orzeczników, terapeutów i nauczycieli dzieci z FASD.

Pani sędzia Marta Jarząbek – Słobodzian z Sądu Rejonowego w Cieszynie podzieli się z nami doświadczeniami sędziego rodzinnego stojącego na straży dobra dziecka, w kontekście szkód wywoływanych przez ekspozycję na alkohol w okresie prenatalnym.

Pani Aleksandra Poeplau Pełnomocnik Wojewody ds. os ob. Niepełnosprawnych i rodziny przyjrzy się FASD w perspektywie przesłanek do orzekania o niepełnosprawności.

Termin konferencji zbiegł się z rocznicą śmierci nieodżałowanego pana dr Krzysztofa Liszcza, którego wspomni kurator zawodowy rodzinny pan Piotr Bolewicki bazując na niedokończonym wywiadzie z Doktorem.

Informacje o zapisach na stronie organizatora »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń