Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES” 2 kwietnia 2011 r. uruchomiła w Internecie nowy serwis informacyjny: Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych. Aktualnie zawiera ona łącznie prawie 63 tys. opisów artykułów ze 161 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych – naukowych i popularno-naukowych, oraz z 243 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne, począwszy od roku 1980. Nowością jest połączenie w jednej bazie bibliografii zawartości czasopism z zawartością prac zbiorowych. Szeroko mają być też wykorzystane zbiory bibliotek cyfrowych – poprzez podawanie odnośników do pełnych tekstów. Do opisów wprowadzane są ponadto abstrakty (tytuły paragrafów) artykułów, jak również tytuły tłumaczeń i streszczeń obcojęzycznych.

Baza jest tworzona we współpracy z Biblioteką Narodową, o czym informowaliśmy już kilka miesięcy temu. Do chwili obecnej Biblioteka Narodowa przekazała Federacji „FIDES” ok. 56,5 tysiąca opisów z lat 1996-2011,  natomiast nowotworzone opisy będą przekazywane na bieżąco, w cyklu miesięcznym. Baza będzie rosła również dzięki bibliotekom, należącym do Federacji „FIDES”, które obecnie dostarczyły już ponad 10% całego zbioru. „FIDES” zajmuje się także opracowaniem i ujednoliceniem całości oraz wzbogaca opisy o streszczenia i odnośniki internetowe.

W zamierzeniu redaktorów EBNT ma stanowić choćby częściową kontynuację Bibliografii Nauk Kościelnych za lata 1940-1979, powstałej w wyniku przeniesienia do bazy komputerowej i poprawienia „Bibliografii Historii Kościoła za lata 1940-1979”, wydawanej drukiem przez ATK. Bibliografia obejmuje praca opublikowane po 1980r., większość rekordów dotyczy zaś publikacji wydanych po roku 2000 - średnio ok 4-5 tys. na każdy rok.

Federacja „FIDES” prosi o współpracę przy tworzeniu Bibliografii Nauk Teologicznych uczelnie i biblioteki kościelne. Najlepiej by było, gdyby każdy z ośrodków opracowywał swoje publikacje. Aby bibliografia była kompletna, potrzeba jeszcze wiele pracy i środków. Wszystkie propozycje można nadsyłać na : witczak(małpa)pwt.wroc.pl. Uwagi i sprostowania do bibliografii można przesyłać na adres: ebnt.fides(małpa)gmail.com. Ufamy że to nowe narzędzie będzie znaczącą pomocą dla studentów i naukowców zajmujących się teologią.

Poprawiony (niedziela, 03 kwietnia 2011 22:06)